петък, 4 септември 2020 г.

Започна добивът на сол в "Черноморски солници" в Бургас

 

                                        Снимка: Булфото

Започна добивът на сол в единствената фирма в България за добиване на "бяло злато" - "Черноморски солници" АД Бургас, предава "Булфото".

Дружеството произвежда около 40 000 тона сол годишно, като само 10% от тях е готварска. Останалите количества за са различни отрасли - химическия, текстилния, транспортния, машиностроителния и хранително-вкусовия.

И досега солта тук се добива по така наречения древен анхиалски способ по старото име на Поморие, където сол се е добивала още от около пети век преди Христа.

Фирмата добива сол морска кристална, луга за зимно поддържане на пътищата, медицинска луга за фармацевтичната промишленост и за физикална терапия. Добивът на морска кристална сол се осъществява посредством слънчево изпарение на морската вода. 

Солта като суровината, която се добива, е стратегическа и значима както от бизнес гледна точка, така и от промишлена. Няма направление от промишлеността, в което под някаква форма да не се използва натриев хлорид като сол за хранителни и за индустриални цели (хранително-вкусова, текстилна, химическа, транспортна, машиностроителна и др.).

Чрез солта се изпълняват и няколко социални и екологични държавни програми. С йодирането на солта за хранителни цели се ликвидира йоддефицита, а с добива ѝ се подтиска развитието на маларийния синдром. Вследствие добива на солта се създава и поддържа биоравновесието на стотици животински и листни видове в резервата "Атанасовско езеро", който е част от Рамсарската конвенция. Солниците участват в стратегията за развитие на община Бургас и др.

Работи се по фокински метод, който се характеризира с еднократно събиране на изкристализараната сол.

Новините от днес и със задна дата