събота, 11 юли 2020 г.

Предлагат облекчение за работещи пенсионери

iStock
Облекчение за пенсионери, които се самоосигуряват, и продължават да работят след пенсиониране, предлага Министерството на труда и социалната политика. Това става с промени в  Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, качени за обществено обсъждане.

Досега самонаети пенсионери, които не са прекъснали трудовата си дейност след пенсиониране и желаят да продължат да се осигуряват за съответните социални рискове, трябваше задължително да подадат декларация образец ОКД-5 в Националната агенция по приходите.

Документът се подава до компетентната териториална дирекция на НАП, като осигуряването възниква от датата на подаването му.

Ако пенсионер не подаде въпросната декларация, дори да продължи да внася осигуровки, губи статута си на осигурено лице и съответно не може да ползва благоприятните правни последици от това.

Прекомерната  административна тежест за самоосигуряващите се лица-пенсионери води до неблагоприятни последици – те губят осигурителни права, тъй като са убедени, че продължаването на подаване на данните за осигуровки и внасянето им е достатъчно ясно волеизявление за желанието им да продължат да се осигуряват, обясняват от социалното министерство.

С предлаганите промени тези две обстоятелства вече ще са достатъчни, за да запази пенсионерът статута си на осигурен, уточняват от ведомството. Предлага се промяната да важи и за заварените случаи.

Новините от днес и със задна дата