четвъртък, 9 юли 2020 г.

Прокуратурата прати 4 институции да проверяват строежите в "Аркутино" и в парка "Росенец"

Върховната административна прокуратура сезира министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова, министъра на околната среда и водите Емил Димитров, министъра на туризма Николина Ангелкова и началника на Дирекцията за национален и строителен контрол арх. Иван Несторов да извършат незабавни проверки на място и по документи на планираните и извършени строежи в местността "Аркутино" на границата на община Созопол и община Приморско, и в парка "Росенец" край Бургас, съобщиха от държавното обвинение.

ВАП е образувала преписка по информация в медиите за неспазване на правни норми, защитаващи изключителната държавна собственост и уреждащи изисквания за опазване на зони под режима на Закона за биологичното разнообразие и Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, за законност на строителството.

Проверката трябва да се установи дали е допуснато накърняване на правото на изключителна държавна собственост върху морски плаж. Следва да се провери предприети ли са мерки за защитата ѝ при нарушения, ограничен ли е свободният и безплатният достъп до морски плаж, попадат ли съответните имоти в защитени зони и има ли наличие в имотите на пясъчни дюни, извършени ли са строежи.

При проверката трябва да се установят и наличие на документите, изискуеми от екологичното законодателство и спазването на всички условия за законност на строителството, съобразно Закона за устройство на територията и останалите изброени закони от рода на собственост и статут на земята, наличие на необходими предварителни договори, влезли в сила устройствени планове и т.н.

Събраните данни следва да се обобщят в доклад и да се изпратят на ВАП в най-кратък срок, информират от прокуратурата.

Новините от днес и със задна дата