сряда, 20 май 2020 г.

Колко време е обезщетението за безработица

Обезщетението за безработица ще се изплаща по нови правила ...

По повод развоя на пазара на труда в България в последните два месеца и предвид на това, че много хора са съкратени от работа, един от най-честите въпроси на работещите е колко време ще могат да взимат обезщетение за безработица, след като се регистрират в Бюрото по труда, пише pariteni.bg.

Другите важни въпроси, на който гражданите търсят отговор в тази връзка, е, дали има значение каква заплата са получили през последния месец, преди да бъдат съкратени, също така гледа ли се от административните органи колко време преди това са били на трудов договор.

В закона е предвидено, че право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването и които:

1. имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта;

2. не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава или не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер или професионална пенсия.

3. не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по този кодекс или по законодателството на друга държава.

В Кодекса за социално осигуряване в България е предвидено, че паричните обезщетения за безработица се изплащат ежемесечно през месеца, следващ този, за който се дължат, за срок, определен според продължителността на осигурителния стаж, по време на който лицата са били осигурени за безработица, за времето след 31 декември 2001 г., както следва: до 3 години трудов стаж – 4 месеца; от 3 години и 1 ден до 7 години – 6 месеца; от 7 години и 1 ден до 11 години – 8 месеца; от 11 години и 1 ден до 15 години – 10 месеца; над 15 години – 12 месеца.Важно е да уточним, че изключения от правилото за определяне размера на паричното обезщетение за безработица правят безработните лица, чиито правоотношения с работодателя са прекратени по тяхно желание или с тяхно съгласие (взаимно съгласие), или поради виновното им поведение на основание (дисциплинарно уволени).

Начинът на скращение, до който прибягват работодателите, често е зависим от начина на назначаване на работника преди това. Припомняме, че трудовият договор може да бъде сключен както за неопределено време, така и като срочен трудов договор. Окончателното приемане на работа на работника или служителя може да се предшества от договор със срок за изпитване до 6 месеца.

Основното предназначение на срока за изпитване е страната, в чиято полза е уговорен да се увери, че работата е подходяща за съответното лице, че се изпълнява съгласно условията и изискванията, определени от работодателя.


Трудовият договор може да бъде сключен за неопределено време или като срочен трудов договор. До изтичане срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие. След изтичане на срока за изпитване, остава да действа срокът на договора.
По сметките на лицата, за които плащането не е осъществено на 15 май, сумите ще постъпят на 29 май.

Справка:

чл. 54а, чл. 54в от Кодекс за социално осигуряване

чл. 67, чл. 70, ал. 1, чл. 71, ал.1 от Кодекса на труда

Новините от днес и със задна дата