петък, 8 май 2020 г.

Всеки месец 560 евро подарък от държавата: успешен ли беше финландският експеримент

През 2017 година Финландия стартира един дързък експеримент, наречен безусловен базов доход. Сега резултатите от него бяха анализирани и представени на широката публика. Финландският експеримент трябваше да покаже дали безусловният доход може да допринесе за намаляване на големите разлики в доходите на населението, дали ще ограничи излишната бюрокрация в сложната система за социални помощи и дали ще мотивира безработните да започнат почасова или пък по-зле платена работа или дори и собствен бизнес.

Зина Мартинен е една от участниците в експеримента. С помощта на безусловния доход тя отворила кафене. Особено в началото, когато създавала своя бизнес, се убедила в ползата от безусловния доход. "В този първоначален период на голяма нестабилност видях, че безусловният доход е "нещо прекрасно"", казва тя.

Далеч не при всички обаче резултатът е бил толкова добър. Участниците са посочили, че са чувствали по-голяма социална сигурност, че е намаляла зависимостта им от държавната бюрокрация, както и че здравословното им състояние се е подобрило. Видяло се също и това, че след експеримента броят на безработните е спаднал.

Само че експертите предполагат, че този ефект се дължи и на друго, казва Мина Юликаньо, ръководителка на изследователския екип към финландската Социална служба. Тя обяснява, че през януари 2018 е бил въведен и допълнителен инструмент за активизиране на онези безработни, които не получават безусловен доход. Предполага се, че спадът в броя на безработните може би се дължи и на това нововъведение.

Ще въведе ли Финландия безусловния доход? Ще разберем след 8 години.

Така основният въпрос - за ползата от безусловния доход - остава без окончателен отговор. Финландия явно няма да го въведе в практиката завинаги. Предполага се, че вместо това страната ще опрости системата на социалното подпомагане - вместо да се изчисляват конкретните потребности на всеки отделен безработен, при което се отчитат безброй конкретни критерии, вече ще се отпускат твърди суми, а извънредни плащания ще има само за онези безработни, които по своя инициатива извършват общественополезна дейност. Окончателното решение ще се вземе след задълбочен политически дебат. Най-рано след 8 години, казва Мина Юликаньо.

Това е лоша новина за хора като Алиа Йесканен. Тежко болната жена също е участвала в експеримента и е получавала безусловния доход, но въпреки това не е успяла да си намери работа. "Откакто не получавам безусловния доход, животът ми се влоши. Отнасят се с мен като с отрепка. Отново трябва да чакам безкрайно дълго, докато си получа парите. И за всичко трябва да се моля най-унизително", казва тя.

Публикувано в DW на 7 май 2020 г.

Новините от днес и със задна дата