Откриват се процедури за възлагане на концесия на три морски плажа, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет.

Възлага се концесия за плажните ивици - "Робинзон" в община Несебър, "Градина - централен" - част 1 и "Дюни" в община Созопол. 

Целта е обезопасяване на морските плажове и предоставяне на услуги от обществен интерес за срока на концесията. Процедурите се провеждат по реда на Закона устройството на Черноморското крайбрежие. Предлага се срокът на концесията да е по 20 години за всяка.

Минималното годишно концесионно възнаграждение е както следва: за плаж "Робинзон" - 63 955,56 лева без ДДС, за плаж "Градина - централен"- част 1 - 42 767,76 лева без ДДС и за плаж "Дюни" - 147 435,06 лева без ДДС.

Морските плажове ще бъдат обезпечени със задължителните дейности по осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес.