четвъртък, 16 април 2020 г.

В кои сектори търсят да наемат служители

597 са новорегистрираните безработни в областта за м. август ...
13 138 безработни са постъпили на работа от началото на периода на извънредното положение - от 13 март досега.

Само на 13 април, по предварителни данни на Агенцията по заетостта, на работа са устроени общо 600 безработни. Преобладават започналите работа в сектор "Търговия" - касиери и продавачи в хранителни магазини, следвани от сектор "Преработваща промишленост - производство на храни и напитки, производство на текстил, шивашко производство". Немалка част от започналите работа са и в аграрния сектор - оранжерийно производство, градинарство и цветарство.

"Държавно управление" също осигурява част от заетостта на хората през този период. Това са специалисти и обслужващ персонал в общински дейности, като социален патронаж, регионални здравни инспекции, санитари и болногледачи в общински и държавни болници. Има започнали работа и в сектор строителство.

Общо заявените свободни работни места за периода 13.03.- 13.04.2020 г. са общо 13 282.

От които: 2 927 места са в държавно управление, 2 893 - в преработваща промишленост, 1 707 - в търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, 1 116 - в селско, горско и рибно стопанство, 1 039 - в хотелиерство и ресторантьорство, 624 - в административни и спомагателни дейности, 497 - в професионални дейности и научни изследвания, 461 - в строителство, 367 - в транспорт, складиране и пощи, 340 - във финансови и застрахователни дейности, 297 - в хуманно здравеопазване и социална работа, 201 - в култура спорт и развлечения и др.
 
Новорегистрираните безработни в Бюрата по труда от 13 март до 13 април са 82 409 души, сочат предварителните данни на Агенцията по заетостта, предоставени на БТА.

В началото на новата седмица се наблюдава покачване броя на новорегистрираните безработни за един ден - на 13 април по предварителни данни за един ден те са общо 4 902 души, като 3 249 от тях при регистрацията са заявили, че са освободени поради кризата с коронавируса.

За сравнение, новорегистрираните за един ден в края на предишната седмица - на 10 април 2020 г., са били 3 866.

Най-голям е делът на освободените от туризма, хотелиерството и ресторантьорството с 39,1 процента от всички новорегистрирани след въвеждането на извънредното положение. Следват, тези от сектор търговия - с 18,8 на сто и преработвателна промишленост - с 14,9 на сто. Транспортът генерира 4,5 процента от новите безработни.

Среднодневният брой регистрирани за периода от началото на извънредното положение до 13 април е 3 746 души, при 1 334 среднодневно преди въвеждането на извънредното положение на 13 март.
 
От 82 409 новорегистрирани безработни до 13 април едва 6 822 (8.3 процента) са се регистрирали по електронен път. Електронни услуги за регистрация в бюрата по труда са ползвали 7 460 безработни, като това е близо 1 процент от ползващите предоставените услуги през този период.

Най-висок е делът на ползвалите електронни услуги в столицата - 21 на сто от всички регистрирани през периода.

Ето защо Агенцията по заетостта акцентира при всяка възможност върху електронните и дистанционни варианти за регистрация в бюрото по труда, припомнят от агенцията.


За целта обобщена информация за лесните стъпки за регистрация, както и начините как работодателите, които освобождават персонал, да съдействат на своите служители за бързо и лесно записване в бюрото по труда, е качена на видно място на официалната електронна страница на Агенцията по заетостта.На сайта на агенцията е публикувана информация за "Лесни стъпки за регистрация в бюрато по труда без посещение на място".

Новините от днес и със задна дата