вторник, 14 април 2020 г.

Фондът на фондовете ще гарантира за 850 млн. лева кредити за бизнеса


Изпълнителният директор и член на УС на "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД Светослава Георгиева съобщи на брифинг в МС, че се подготвя нов гаранционен продукт. Тази схема е специално създадена и фокусирана да отговори на ликвидните нужди на малките и средни предприятия.

"Ще предоставим на банките гаранции на стойност 170 млн. лева, като очакваме те да обезпечат в следващата една година портфейл от до 850 млн. лева кредити. Това ще са предимно оборотни средства под формата на дългосрочни кредити до десет години", каза Георгиева.

Ръководството на "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД, известен като Фонд на фондовете, представи финансови инструменти за подкрепа на различни бизнес и обществени групи. Фондът управлява повече от 1,2 млрд. лева.

"Целта е да се даде временна подкрепа и подпомагане на предприятия, които в периода на криза са в икономическа несигурност и дейността им рязко се свива", каза още Светослава Георгиева.

По нейното обяснение инструментът ще е най-олекотен, с лесен достъп през банки партньори и при възможно най-облекчени условия. Обмисля се възможността тези кредити към малките и средни предприятие да се предоставят безлихвено.

Възможността на безлихвени кредити ще бъде налична особено при фирми, които имат волята и желание да запазят заетостта си, каквато е била до момента на кризата.

Допълнителни облекчения ще са например и удължени гратисни периоди по главницата и лихвите, което също се обмисля като временна мярка за периода на кризата и най-вече лесен достъп до това финансиране през банките партньори, с които предстои фондът да влезе в комуникация.

Във фонда има и действаща схема за подкрепа на най-малките - стартиращи предприятия, вкл. и самонаети лица. Това са предприятия, които наскоро са стартирали, каза още Георгиева.

В пресконференцията се включиха освен Светослава Георгиева и председателят на УС Мартин Дановски и зам.-председателят на УС и изпълнителен директор Александър Георгиев.

"Целта на ни е да запазим потенциала на икономиката. Акцентът за подпомагане са малките фирми. Програмите ни може да се разглеждат като алтернативи на мярката 60/40. Целта ни е да се запази заетостта и на най-ценния капитал - човешкия.

Фондът на фондовете, като уникална финансова институция, управляваме над 1,2 млрд. лева. Инвестираме чрез публични финансови инструменти, подкрепени от ЕС", каза Мартин Дановски.

Новините от днес и със задна дата