сряда, 15 април 2020 г.

ЕК одобри 770-те млн. евро за покриване на част от заплатите в България

Европейската комисия съобщи, че одобрява предложената от България схема за помощ от 770 милиона евро за запазване на работните места в областите, засегнати най-силно от мерките срещу епидемията от COVID-19.

Схемата е одобрена според временните правила за държавната помощ. България е представила на ЕК схема за помощ чрез покриване на 60 на сто от разходите на дружествата за заплати (включително социалноосигурителните вноски, плащани от работодателите), предава БТА.

"Мярката е ограничена до дружествата с дейност в най-засегнатите от мерките срещу епидемията области. Такива области са търговията на дребно, туризма, пътническите превози, културата, спортните дейности, дейностите за развлечение и отдих", уточняват от ЕК.

Държавата вече ще може да започне да изплаща обезщетения по схемата 60/40. Правителството прие промени в постановлението по тази схема. Така НОИ ще изплаща по сметките на бизнеса 60 процента от осигурителния доход на работника и 60 процента от дължимите от работодателя осигуровки.

Компенсацията се полага и за служители, преминали на непълен работен ден, както и за тези, които са преустановили работа заради извънредното положение.

Работодателите трябва да изплатят пълния размер на трудовото възнаграждение и дължимите осигурителни вноски за съответния месец.

Кандидатствалите до момента фирми също ще се възползват от новите условия, без да е необходимо отново да подават документи.

Преди дни комисията обяви, че одобрява схема за гаранция от 255 милиона евро за подкрепа на малките и средните дружества в България заради епидемията от COVID 19.

След като капиталът на Българската банка за развитие бе увеличен чрез държавно финансиране с 500 милиона лева (255 милиона евро), банката ще осигурява публични гаранции за инвестиционни заеми и кредити за оборотен капитал за микро-, малките и средните предприятия, засегнати от епидемията в страната, се посочва в съобщението.

ЕК е стигнала до заключението, че схемата е необходима, целесъобразна и съразмерна за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на държава от ЕС според действащите правила.

Новините от днес и със задна дата