четвъртък, 30 април 2020 г.

Актуализират картите на морските плажове и дюни през 10 г.

Специализираните карти на морските плажове, пясъчните дюни, брегоукрепителните и брегозащитните системи и съоръжения, както и прилежащите на морето крайбрежни езера, лагуни, лимани и влажни зони ще се обновяват на 10 години. Това предвижда проект за изменение на наредба, публикуван за обществено обсъждане. Така за първи път се създава ред за промяна на специализираните карти на тези обекти, тъй като досега съществуващият регламент уреждаше само изработването им, предаде БНТ.

Към територията на морските плажове се включват и пясъчните дюни, разположени непосредствено зад плажната ивица или попадащи върху морския плаж, предвижда проектът на наредбата.

В нея е записано още, че пясъчният плаж, каменистият плаж и пясъчната дюна са подобекти на морския плаж, когато повече от един от тях се намира в границите на морския плаж.

Периодичното обновяване на картите ще се провежда по възлагане от Агенцията по геодезия, картография и кадастър на правоспособно лице по кадастър, който изготвя проект за изменение на картите.


Промените ще се приемат от междуведомствена комисия с представители на служби по геодезия, картография и кадастър, областна и общинска администрация, министерствата на околната среда и водите, на регионалното развитие и благоустройството и на туризма.

След заявяване на съответните промени от отговорните институции изменението ще се извършва от АГКК.

И тези промени на специализираните карти и регистри също ще се приемат от междуведомствена комисия.

Предвижда се границите на дюните да се определят от ботаник фитоценолог, определен от МОСВ. Лицето, определено от МОСВ, посочва на място границите на пясъчните дюни и определя вида им, а правоспособно лице по кадастър извършва геодезически измервания, предвижда още документът.

Първото обновяване на специализирани карти и регистри, приети в периода 2011 – 2016 г., трябва да се извърши в срок от 5 години от влизане в сила на наредбата, тъй като до момента картите не са променяни.

Новините от днес и със задна дата