Ще бъдат открити процедури за възлагане на концесия за морските плажове "Силистар" и "Бутамята", община Царево, област Бургас. Целта е обезопасяване на морските плажове и предоставяне на услуги от обществен интерес за срока на концесията, съобщават от правителствения пресцентър.

Процедурите се провеждат по реда на Закона устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Предлага се срокът на концесията да е по 20 години за всеки от двата плажа.
Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение за "Силистар" е 6116 лв. без ДДС, а за "Бутамята" - 13 892,43 лева без ДДС. Размерът е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове.
Двата морски плажа ще бъдат обезпечени със задължителните дейности по ЗУЧК - осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж, и предоставяне на услуги от обществен интерес.
От друго решение на МС става ясно, че е определен концесионер на плажа "Дяволска река 1" в община Приморско, област Бургас.
Концесионерът "ЛУКСОР ПРИМ" ЕООД се задължава за целия срок на договора за концесия от 20 г. за морски плаж "Дяволска река 1" да предоставя цена за 1 бр. чадър в размер до 7 лв. с ДДС и цена за 1 бр. шезлонг в размер до 7 лв. с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж.

За морски плаж "Дяволска река 1" размерът на концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 4% без ДДС.

Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 19 537 лв. без ДДС.