събота, 21 март 2020 г.

Община Бургас: Глоба до 5 хил. лв за изхвърлен боклук извън кошче или за ровене в контейнер


Глоба до 5 хил. лв  ще бъде наложена на всеки, който изхвърля отпадъци извън определените за това места. Няма значение от естеството и обема на боклука.

Това гласи заповед на кмета Димитър Николов от днес, издадена след заседание на Общинския кризисен щаб  и във връзка с установените  случаи на Covid -19, както и произтичащите  от това задължения за създаване на необходимите условия за изпълнение на разпоредените  противоепидемични мерки на основание  чл.3 , т.10 от Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас.
Под санкция  са всички действия, като ровене в котейнери и кошчета за отпадъци, замърсяване на улици, тротоари, площадки, паркове, градини, пазари, зелени площи, пътни съоръжения  и принадлежности на уличната, пътната  и алейна мрежа /знаци, табели, ограждения, пейки и др.
Контролът по изпълнението на заповедта ще се извършва от ОД на МВР и Дирекция "УКОРС".

Важно! Вижте къде ще има КПП-та в Бургас

Новините от днес и със задна дата