понеделник, 10 февруари 2020 г.

И КПКОНПИ пусна документи, свързани с Радев: Шефът на ВВС два пъти отказал информация за жена му


Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) разпространи две писма на командира на Военновъздушните сили (ВВС) ген.-майор Цанко Стойков, с които той (първоначално) отказва да предостави информация във връзка с проверката за конфликт на интереси на президента Румен Радев и съпругата му.

В съобщението на Антикорупционната комисия, която сега се оглавява от бившия главен прокурор Сотир Цацаров, се казва, че това е в отговор на огласената преди няколко дни от Министерството на отбраната информация за вътрешна проверка във ВВС. Тя беше разпоредена от министъра на отбраната Красимир Каракачанов, след като в края на миналия месец прокуратурата разпространи запис на разговор между Стойков и Радев, свързан с назначаването на Десислава Радева като пиар във ВВС (по това време бъдещият президент все още оглавяваше ВВС и двамата с Десислава Радева все още не бяха женени - б.р.).
Проверката беше извършена от началника на отбраната ген. Андрей Боцев, като докладът му излезе без предложение за налагане на административно наказание на командира на ВВС, защото веднъж предал документите до КПКОНПИ в срок, а след като са поискани допълнителни данни, също ги предоставил.
От разпространените от КПКОНПИ отговори на ген.-майор Стойков обаче става ясно, че в началото той е опитал да откаже да предостави исканата информация.
В първото писмо от 10 май 2019 г. командирът на ВВС лаконично заявява, че посочените от комисията правни основания (чл. 72 от антикорупционния закон) са за установяване на конфликт на интереси по отношение на хора, които към момента заемат висши публични длъжности, а Радев не е командир на ВВС от 16 август 2016 г. Тъй като и Десислава Радева вече не е на работа във ВВС, Стойков не смята, че е задължен да дава информация и за двамата.
"Исканата информация е свързана с дейността на о.р. ген.-майор Румен Радев като командир на ВВС за минал период от време, което не кореспондира с целта на ЗПКОНПИ по отношение на установяване на конфликт на интереси", пише генералът.

Във второто писмо - от 27 май м.г., той подчертава, че е изтекъл давностният срок за исканата информация, като изтъква, че производството за установяване на конфликт на интереси се образува до 6 месеца от откриването, но не по-късно от 3 години от извършването на нарушението. Стойков отново напомня, че държавният глава е освободен от длъжност във ВВС през 2016 г. и допълва, че исканата информация "по никакъв начин няма да доведе до промяна в публичния статус на о.р. ген.-майор Румен Радев и г-жа Десислава Генчева, както и не би могла да послужи съгласно целта на закона".
"Правната възможност на Комисията да упражни предоставеното ѝ със закона правомощие по отношение на о.р. генерал-майор Румен Радев е за периода от 22.04.2016 г. (т.к. датата на писмата с искане за предоставяне на информация е 22.04.2019 г.) до 16.08.2016 г. Изтичането на тригодишния давностен срок се явява процесуална пречка за разглеждане на постъпил сигнал и/или решение на Комисията за образуване/прекратяване на производството за конфликт на интереси по отношение на о.р. генерал-майор Румен Радев и г-жа Десислава Генчева. След като правната възможност на Комисията да упражни предоставената й със закона правомощие по образуване на производство по установяване на конфликт на интереси се преклудира на 16.08.2019 г., то не следва да се предоставя и търсената информация от съответния орган преди 22.04.2016 г.", пише в писмото.
Началникът на ВВС посочва, че от получените от КПКОНПИ писма не става ясно дали има образувано производство, поради което имало пречка за предоставяне на информация. Освен това генералът настоява, че тъй като Радев вече е президент, по закон при проверка за конфликт на интереси Антикорупционната комисия трябва да изиска необходимите документи от постоянна комисия на Народното събрание, а евентуално и информация, свързана с дейността на Радев като командир на ВВС за минал период от време - от органа по избора или назначаването му.
"Командирът на Военновъздушните сили се назначава с указ на президента на Република България, по предложение на Министерски съвет. Видно е, че Командването на Военновъздушните сили не е надлежният орган за предоставяне на исканата информация за о.р. генерал-майор Румен Радев. По отношение на г-жа Десислава Генчева, същата не попада в хипотезата на чл. 6 от ЗПКОНПИ", подчертава Цанко Стойков.
Десислава Генчевa е назначена във Военновъздушните сили през 2011 година от тогавашния командир генерал-майор Константин Попов като "старши експерт" в сектор "Финанси". През 2014 година със заповед на Румен Радев, който наследява на поста Попов, тя е назначена и за пиар на ВВС.
Ето извадки от публикуваните писма:


Вчера главният прокурор Иван Гешев разкри, че телефонните записи, в които се чува гласът на президента, са от разследване на фирма, контрагент на въоръжените сили, като става дума за поръчки за милиони.

Новините от днес и със задна дата