сряда, 22 януари 2020 г.

Община Бургас поставя нови мобилни центрове за отпадъци


Община Бургас разширява системата от мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци. Това е поредната стъпка към опазването на околната среда и същевременно създаване на по-добро обслужване на гражданите.

Нови 5 мобилни центъра за разделно събиране на отпадъци ще бъдат поставени в кварталите "Крайморие", "Ветрен" и "Банево", с което общият брой на функциониращите съоръжения ще стане 24.
В съоръженията може да се предават разделно събрани фракции от :
  • хартия и картон, пластмаси, стъкло вкл. плоско;
  • текстил и кожа;
  • опасни отпадъци от бита;
  • пържилни мазнини;
  • тонер касети;
  • батерии и акумулатори;
  • флакони със сгъстени газове;
  • лекарства с изтекъл срок;
  • електрическо и електронно оборудване;
  • луминисцентни лампи и др.
Всеки, който предава отпадъци в мобилните центрове, получава определен брой точки, които се регистрират в електронна карта. Броят им зависи от вида на предадения отпадък.
Чрез точките всеки гражданин участва в томболата на Община Бургас, в която най-активните получават награди. Победителите за 2019 година ще бъдат обявени в края на месеца, а с началото на 2020 година стартира и новата кампания.
Община Бургас призовава гражданите да бъдат по-активни при разделното събиране на отпадъци, защото това е начин да щадим околната среда, да направим града по-чист и е възможност за спечелването на награда.
Ето по колко точки се получават при предаването на различните видове отпадъци:

Видове отпадъци
Точки
     I. Черни и цветни метали:
1. Цветни метали (опаковки)
100т/кг
2. Други цветни метали (мед, месинг, бронз, цинк, ЦАМ; алуминиеви отпадъци; оловни и никелови отпадъци;)
200т/кг
3. Черни метали (опаковки)
14 т/кг
4. Други черни метали (чугун, железни стружки, стоманен скрап)
35 т/кг
5. Едри метални отпадъци (по-големи от 50 кг) - ед. брой
300 т/бр
     II. Стъкло и пластмаса:
1.Стъкло (бутилки, буркани)
3 т/кг
2.Пластмаси , ПЕТ (прозрачен, син, зелен, кафяв), HDPE, едра пластмаса
30 т/кг
3.Пластмаси (други), ПЕ (плътен найлон, стреч фолио, торби и др.); PS (опаковки от хранително-вкусова промишленост)
5т/кг
     III. Картон, велпапе, хартия от чисти опаковки
10 т/кг
     IV. Електрическо и електронно оборудване:
1. Големи домакински уреди (хладилници, фризери, перални, сушилни, съдомиялни машини, готварски печки, фурни, котлони, микровълнови печки, климатици, вентилатори, ел. радиатори и др.).
/Отнася се за уреди, които не могат да бъдат претеглени на електронната везна поради тежестта или обема им/
/единични бройки/
300 т/бр
2. Малки домакински уреди (прахосмукачки, ютии, тостери, фритюрници, кафе машини, ел. ножове, уреди за подстригване, изсушаване на коса, измиване на зъби, бръснене, ръчни и стенни часовници, везни и т.н.)
10 т/кг
3. Информационно-технологични и телекомуникационно оборудване от бита (персонални компютри, лаптопи, принтери, таблети, копирно оборудване, телефони, клетъчни телефони, монитори и др.)
Перс. комп - 40 т/кг; Таблети, лаптопи и телеф. (без батерии) - 300 т/кг; Копирна и принт. техн - 5 т/кг, монитори - 150 т/бр
4. Потребителско оборудване от бита (телевизори, видеокамери, записващи устройства, радиоприемници, музикални инструменти и др.)
 10 т/бр
5. Други (осветителни тела, електрически и електронни инструменти, играчки, уреди за спорт и отдих и др.)
5 т/кг
6. Други уреди по-големи от 50 кг
300 т/бр
     V. Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак (термометри)
3 т/бр
     VI. НУБА:
1.Батерии
Малки батерии - 0.5 т/бр; Големи батерии - 10 т/кг
2.Акумулатори (оловно-кисели)
80 т/кг
     VII. Опаковки, съдържащи опасни вещества:
1. Флакони със сгъстени газове
1 т/бр
2. Опаковки от бои, химикали и др. хим. в-ва
1 т/бр
     VIII. Лекарства с изтекъл срок на годност
5 т/кг
      IX. Тонер касети
5 т/кг
      X. Пържилни мазнини
30 т/кг
     XI. Текстил и кожа:
1.Стари дрехи, спално бельо, завеси
1 т/кг
2.Кожа и обувки (чанти, колани, кожени якета и др.)
1 т/кг
3.Текстил - килими, мокети, завивки, възглавници,  дюшеци и  др.
1 т/кг
     XII. Автомобилни гуми до 17''
2 т/бр
     XIII. Други:
1. Разделно събрани несортирани отпадъци от домакинствата:
Несортирани пластмаси
5 т/кг
Несортирани метални отпадъци
5 т/кг
Несортирани хартия и картон
5 т/кг
Несортирани дрехи, обувки и др. текстилни отпадъци
0.5 т/кг
2. Други опасни отпадъци, генерирани от домакинствата
0.5 т/бр

Новините от днес и със задна дата