вторник, 10 декември 2019 г.

Учените категорични: От молитвата към Господ има полза

Психиатърът от Роб Уитли е изучил влиянието на молитвите върху психическото състояние и доказа нейната полза за здравето, а също и за повишаване на самооценката.

 Резултат с изображение за „молитва“"
Учените припомнят, че молитвата няма строго установени изисквания, тя може да се произнася на глас или мълчейки, шаблонно, спонтанно или строго индивидуално.
При този случай най-важното е колко искрен е човек в своите стремежи.

Роб Уитли има няколко изследвания по дадената тема. Магическа вода в Гигинския манастир лекува очите В първото изследване доброволци ежедневно се молели на Господ.

При тази група хората депресивните състояния намалели, самочувствието се повишило, както и удовлетвореността от живота. При друго изследване е бил проведен аналогичен експеримент, но вече с пациенти от психиатрични заведения.

Резултатите от изследването се оказали почти същите. Някои от доброволците са съобщили, че молитвите им помогнали да се избавят от психичните си разстройства. Уитли помолил своите колеги и пациенти да се млят ежедневно, а след това да споделят своите резултати.

Повечето от тях са споделили за подобряване на общото състояние, намаляване на депресията и възникване на позитивно отношение към живота. Заедно с това ученият отбелязва, че молитвата е особено полезна за онези, които са сами и изолирани от обществото.

Новините от днес и със задна дата