Министерският съвет взе решение за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Слънчев бряг-юг", община Несебър, област Бургас, съобщи пресслужбата на правителството.

Предлага се срокът на концесията да е 20 години. Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение е 530 809 лв. без ДДС.
Морският плаж ще бъде обезпечен с водно спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес.
Министерски съвет реши още да удължи концесията за морски плаж "Слънчев бряг - север" до 20 г. Удължаването на срока е с оглед изложените нови инвестиционни намерения на концесионера за подобряване на облика на морския плаж и необходимото време за постигане на икономическо равновесие за двете страни по концесионния договор.