петък, 22 ноември 2019 г.

Лаборатория за прототипи на платки ще заработи в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“


"Лабораториите, които ще се създадат в рамките на проекта УНИТе в Университет "Проф. д-р Асен Златаров", ще бъдат много полезни на бизнеса. Те ще привлекат и много инвеститори", това каза днес Стамен Стамов - изп. директор на Индустриален и логистичен парк - Бургас по време на среща с екипа на проекта за върхови постижения. На срещата присъстваха ръководителят на научния екип доц. д-р Станислав Симеонов, проф. д-р Евдокия Сотирова, доц. д-р Нели Симеонова и Радовеста Стюърт.

Доц. д-р Станислав Симеонов представи основната цел на проекта - създаване на Център за върхови постижения в областта на информационните технологии и уточни, че това е един от двата най-големи проекта, които се изпълняват в страната по тази програма. В рамките му ще бъдат създадени и оборудвани 4 научни лаборатории.
Първата от тях за прототипиране на платки, ще се намира в сградата на Техническия колеж. Идеята е тя да се превърне в модерна производствена база за печатни платки в малки количества, като в нея се обучават кадри за Индустрия 4.0.
"Това ще бъде  в помощ на бизнеса, без да създаваме конкуренция на големите фирми, които работят в същата сфера", уточни доц. д-р Симеонов.  
Стамен Стамов отбеляза, че фирми като "Сименс", например, може би ще имат интерес да работят с университета в тази насока и обеща в кратки срокове да направи среща между ръководството на проекта и фирмата.
Към момента тече обществена поръчка за закупуването на мощни компютърни конфигурации, които ще бъдат обединени в клъстърна система. Заедно с още два университета, партньори по проекта - в Шумен и София, ще започне обединение на мощностите с цел обработка на големи масиви от данни, работа с невронни мрежи, симулация на интелигентни системи и модели. Това ще бъде и част от дейността на друга лаборатория по проекта, наречена "Реално време". Доц. д-р Симеонов описа някои от възможните тестове и симулации, които могат да се извършват в нея, като например как да се управляват безопасно самолети, които са на автопилот и се командват от компютри. Тази лаборатория ще работи за предотвратяване на самолетни катастрофи.
Изпълнителният директор на индустриалния и логистичен парк Стамен Стамов заяви, че е изключително впечатлен от възможностите, които проектът УНИТе създава за развитието на региона. Той предложи дейностите по проекта да станат част от презентацията на логистичния парк и да се представят на всички срещи с потенциални партньори и представители на местния бизнес.
"Имахме инвеститори, които, ако знаеха, че в Бургас се изграждат такива лаборатории, щяха да изберат нашия град за своите проекти", каза Стамов. Това е конкурентно предимство за целия регион и то трябва да се презентира, допълни той.  
***
Основната цел на проекта УНИТе е създаването на Център за върхови постижения в областта на информатиката и информационните и комуникационни технологии (ИКТ).
Партньори по проекта са Софийският университет "Св. Климент Охридски", който е водещ партньор, и ще работи заедно с Технически университет - София, Русенски университет "Ангел Кънчев", Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас и Шуменски университет "Епископ Константин Преславски".

Проектът е финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" и чрез нея Европейският фонд за регионално развитие финансира одобрения бюджет от 29 781 882 лева. Той се реализира в периода 2018-2023 година.

Една от целите е да се създаде уникална изследователска инфраструктура, включително един нов научно-изследователски комплекс, и реконструкция на 4 съществуващи бази.

УНИТе е проект, ориентиран и към бизнеса. Научноизследователските дейности на партньорите ще са концентрирани върху по-ускореното въвеждане на нови технологии в сферите на производството и услугите.

По този начин ще се проправи път за интегриране на България в Единния дигитален пазар в Европа. От друга страна УНИТе ще насърчава привличането на работа на млади и талантливи изследователи, с което да се спре процесът на изтичане на кадри към други страни.

Разрешаването на ключови проблеми, свързани с изграждането на дигитално общество в България, е друга цел, към която работещите експерти по УНИТе ще се стремят. Развитието на ИКТ ще осигури по-качествено образование и създаването на специалисти в различни области. Това от своя страна е ключов фактор за създаването на развита и конкурентноспособна икономика.

Новините от днес и със задна дата