петък, 11 октомври 2019 г.

Община Бургас призовава наредбите и правилата да се спазват от всички


Община БургасПравилата в гласуваните от Общинския съвет на Бургас наредби за преместваемите обекти важат не само за гражданите, но и за всички представители на политически партии. Община Бургас е задължена не само да издава разрешителни за поставянето им, но и да осъществява последващ контрол. Това се отнася както за търговски обекти, така и за предизборни шатри и маси. Контролът включва проверка дали съответният обект е с надлежно разрешително и дали квадратурата и местоположението му отговарят на предварително декларираните. Всеки териториален директор е задължен да следи за спазване на правилата на територията на центъра за административни услуги, за който отговаря.
Община Бургас отново призовава за спазване на наредбите и правилата, описани в тях. Те са приети от представителите на партиите и касаят тях самите, а не само бургаските граждани. Напомняме, че е забранено лепенето на агитационни материали извън утвърдените за целта места, както и поставянето на шатри и маси, без издадено разрешително.

Новините от днес и със задна дата