вторник, 24 септември 2019 г.

Защо е нужен PR за вашия бизнес?


Катя Стоянова

PR означава да си спечелил, още преди  да си започнал!
“това е средство от инструменти, чрез които се полагат ефективни грижи за репутацията с цел постигане на съгласие и подкрепа, като оказва влияние върху мнението и поведението”
Крайната цел е постигане на разбиране, на принципа на убеждаването, а не на пропагандата!

Основната роля на PR-а е да създава и поддържа взаимното разбирателство между дадена организация и нейната публика.


PR-ът е сравнително нова за България професия - появява се преди около 15 години и бързо се превръща в мечтана кариера за много млади хора. Според проучване, направено в началото на настоящата година, академично образованите PR-и са едва 300, докато броят на практиците у нас надхвърля 2000. Това показва, че абревиатурата PR вече не е просто непознатото съкращение от английското Public Relations, а неизменна част от живота на българските институции, политици, крупни бизнесмени и такива представящи дребния и средния бизнес...

Повечето български организации вече използват за своите нужди  цялостна PR стратегия. Работа на експерта по PR е да изгражда и развива авторитетa на организацията и нейните продукти.

Правилният подход и добрата комуникация  помогат за изградането и затвърдяването на дълготрайни отношения с много  хора и организации.
Силният и стилен корпоративен имидж е условие за дълготраен успех на фирмата.

Процесът на оформяне в съзнанието на потребителя е съвкупност от имиджа на организацията, неговото възприятие, следователно и оценка. Анализът включва имиджа на продукта, вътрешния имидж на организацията, на персонала, визуал-ния и бизнес имидж. Факторите, които обединяват тези компоненти, са функционалност на продукта, допълнителните услуги, които предлага компанията, стилът на живот на потребителя, компетентност и отношение на персонала, дизайн и архитектура на офиса, и др. За да бъдат всички тези елементи аранжирани в правилен компилация, е необходим добър PR.

Представянето  на българския пазар е свързано с предварително изградена стратегия според таргет групата и предимствата на конкретния продукт. Когато информацията се поднесе в правилна форма към крайния потребител, положителният резултат е винаги налице.

Програмата за презентация винаги е съпроводена от пресконференции и официални вечери на запомнящи се места. Така че съзнанието на участниците да е ангажирано максимално и впечатленията комбинирано да бъдат най-добри.

В организацията на едно такова мероприятие главното действащо лице е именно PR-ът, като в повечето случаи той ползва услугите на туроператор и рекламна агенция. Организационният план трябва да бъде ясно зададен, прес-информацията и цялостната програма трябва да бъдат добре структурирани, интересни и подходящо поднесени, защото духът на хубавите впечатления и приятните емоции няма как да не намери отражение в публикуваните от журналистите материали. Разбира се, винаги има риск да се появят статии с негативно мнение за представения продукт или фирма. Известно е обаче, че нито един продукт не е съвършен и е хубаво да бъдат изтъкнати както неговите положителни, така и отрицателни характеристики. Всъщност това е най-ценната информация за читателя, който е и крайният потребител. Погледнато обективно и негативните материали и статии са вид реклама... но както пояснихме в началото, крайният резултат винаги трябва да бъде постигане на разбиране.

Рекламната и PR за провеждане на кампания, трябва максимално да се доближават до изискванията на организацията и нейните продукти. Рекламата създава криейтив и предлага каналите за реклама в рамките на зададения бюджет.

Кампанията е свързана с дългосрочните цели на фирмата, както с маркетинговата и понякога рекламна политика. PR специалист носи много плюсове за организацията. Без отлична организация не могат да бъдат постигнати желаните крайни резултати. На първо място, той успява да усети фирмения дух и да възприеме неписаните правила на вътрешния живот в организацията. Навлизайки в дълбочина, той може да улови малките детайли, които да повлияят върху цялостния имидж. И като цяло, при значим авторитет той може да влияе върху поредицата от случващи се събития в компанията. Това е най-правилният подход.  PR  специалистите, заедно с маркетинг експертите са хората, които биха могли да споделят най-добрите идеи и предложения за представянето на всеки нов продукт или организация.

PR-ът трябва да участва и в изготвянето на рекламните бюджети

Той добре познава изданията, тяхната насоченост, тираж и позиция на пазара, и е в състояние да предложи най-подходящите. Когато обаче отпуснатите средства за дадена кампания са недостатъчни, той би могъл да предприеме други мерки - разпространение на новини до представители на медиите, свързани с дейността на фирмата, електронно разпращане на нюзлетъри с актуална информация до всички клиенти на компанията, срещи с журналисти, на които да презентира под някаква форма качествата на всеки нов продукт или организация. И по този начин се постига добра ефективност.

Ето защо PR-ът днес е изключително важна дейност за бизнеса и основен инструмент за неговия успех. Подобно на развития свят и в България дейностите, свързани с изграждането на позитивен образ на компании, започват да се превръщат в индустрия, а конкуренцията между различните участници става все по-ожесточена. Да привлечеш клиент, означава да употребиш всички възможни методи на убеждението. Ако избереш правилната PR стратегия и всичко бъде изработено безпогрешно, успехът на която и да било компания е гарантиран. А какво по-хубаво от това да спечелиш битката, още преди тя да е започнала?

Новините от днес и със задна дата