четвъртък, 26 септември 2019 г.

Български доктор откри причините за рака преди повече от 50 години, българските отговорни институции мълчат!?

Събота, 3 Август, 2019 21:29:06 Подготви Катя Стоянова/BurgasNovinite.BG

През 2014г., в САЩ излиза от печат специализираният труд на българския лекар д-р Вълчо Бонев (1902-1979) / The Cause of Cancer ("Причините за рака"), издаден от WWCEE L.P. California. Обемистото изследване е с подзаглавие The Truth About The Cancer Problem Etiology,  Pethogenesis, Prophylaxis ("Истината за проблема с рака: Етиология, Патогенезис, Профилактика").
Книгата си д-р Бонев пише на английски език през 70-те години на ХХ век  в Калифорния и дори смъртта му през 1979 г. го заварва да работи върху  този казус.
В Щатите той пристига във времето на относителното отслабване на международното напрежение, стимулирано от подписването на споразуменията в Хелзинки.

По-голямата част от подготвителната работа - наблюдения, изследвания, статистически данни, диаграми и графики - той прави още в България, където работи като хирург в Първа градска болница, София. Предполага се, че част от тях са публикувани в българските медицински списания, но изследователският му труд получава завършеност в САЩ.
Благодарение на продължената обобщаваща работа в Америка д-р Бонев е получил възможността да ползва много голям обем допълнителна информация (трудно достъпна в  България), в която се забелязва големият процент на заболеваемост от рак в най-развитите страни, както и точно обратната тенденция в слаборазвитите страни от третия свят. Българинът е възпитаник на медицинските академии в Мюнхен и Грац, а у нас през 1936 г. е един от  съоснователите на ИСУЛ.
Книгата на д-р Бонев не преследва комерсиални цели. Нейната поява, както ни информира неговия син Николай Бонев, който е неин езиков стилист и редактор, цели да предизвика интерес в медицинските среди.
Естествен адресат на "Причините за рака" са специалистите по хранене и онколозите по света, поради което екземпляри от нея са изпратени на 25 политически лидери, специализирани онкологични центрове и известни лекари (включително проф. Иван Черноземски, който е международен авторитет). Сред политическите дейци са президентите на САЩ, Франция, Русия и България, както и премиерът на Великобритания. Всички те са писали на Николай Бонев, син на д-р Бълчо Бонев, като са изразили готовност да подпомогнат сериозния анализ на българския лекар. Само един от гореизброените държавни глави не е отговорил - българският. Макар, че ръста на заболяемостта се повишава с всяка изминала година.
След 25-годишни изследвания, в своя труд „Причинителят на Рака” д-р Бонев установява, че истинската и единствена причина за рака са металните йони на тежките метали.
Д-р Бонев обяснява процеса като установява, че металните атоми лесно губят електрони от електронната си обвивка и се превръщат в положително натоварени йони. За катализаторни и други метаболитни функции, човешкият организъм се нуждае от някои жизнено необходими тежки метали. В тялото на 70-килограмов човек се съдържат 4 грама желязо (Fe), 2,5 грама цинк (Zn), а всички останали тежки метали са общо 0,5 грам, като някои от тях в този половин грам са жизненно необходими за клетъчния метаболизъм. Но ако количеството на тези жизнено необходими метали в организма е завишено, те стават токсични и дори смъртоносни. Такива са оловото (Pb) и живакът (Hg), които са известни със своята токсичност. Завишеното количество на желязото (Fe) също може да доведе до смърт, въпреки че самото то е необходимо за образуването на кръвта.
Йони на тежки метали в леко завишени нетоксични количества, навлизащи в човешкия организъм след продължителен, монотонен и дългогодишен наплив причиняват болестта рак, ракови тумори и смърт е генералното заключение на доктора, след 25 годишно задълбочено проучване.
Според д-р Вълчо Бонев превишеното количество на тежки метали е основна причина за рака.
В труда си д-р Бонев описва присъствието на тежки метали навсякъде около нас - в храни, напитки, вода от чешмата, преминаваща през безкрайни метални тръби. Тежки метали има и в лекарствата, в ракията, печена в медни кaзани. Носители на такива са и пестицидите, замърсеният с метални частици въздух, особено в мините, консервните кутии, съхраняващи хранителни продукти. Готвенето в метални алуминиеви и неръждаеми съдове и консумирането на напитки от алуминиеви кутии също крие риск от развитие на ракови клетки, а най-много под влияние на 24-часово, 365-дневно присъствие на метални йони в устата, в резултат от налични пломби, коронки и мостове, поставени при зъболечение.
Според д-р Бонев, тютюнът не е причина за рака. Пушенето ( като второстепенен фактор) създава крехка дробна тъкан, ангажирана с реставриране на повредените дробове от пушека и представлява лесен таргет за рака. Но рак на белите дробове има само при условие, че има и причинител на рака. Азбестът също не е причинител на рак, но металът в азбеста е такъв. Доктор Бонев твърди, че както върви след време специалистите онколози ще обвинят всички вещества в природата за причинители на рака. В момента са „открити” и „доказани” над хиляда „канцерогенни вещества или канцерогенни” причинители.
Ракът е пандемия – има го във всяка държава и територия на планетата. Той е продукт на технологичния процес и индустриализацията, приблизително от два века назад в резултат на нарастващото присъствие на металите в ежедневието на хората.
Нито един от причинителите на рака, посочен до днес от експертите онколози, не се намира във всяка държава и територия на планетата, но … тежките метали са навсякъде.
Изпратих излезлият от печат труд на моя баща, уточнява Николай Бонев, син на д-р Бълчо Бонев, до лидери на някои държави. Всички те изпратиха благодарствени писма за книгата. Единствено тогавашният български президент не ни удостои с вниманието си. А баща ми е българин, нито е англичанин, нито французин, нито американец.  
Преводът на български е готов, добавя синът на доктора. Книгата е с хуманитарни цели. Ние търсим интереса на медицинските среди - да се възползват от откритията на моя баща. Ще е добре, ако книгата влезе в полезрението на българските научни среди и специално на онколозите. Но и всеки човек би могъл да разбере книгата, въпреки научната терминология, и да си направи съответните изводи. Ако “Причината за рака” се издаде на български, това ще бъде награда и завет за България. Надявам се, че медицинските специалисти, както и лекарите от различни специалности вярват, че всяка изявена медицински безупречна и научно издържана идея в борбата с рака заслужава да бъде анализирана и активно подкрепена. Крайната и единствена цел е победа над рака, обобщава Николай Бонев, в очакване трудът на неговия баща да получи подобаващо признание и в България.
-----------------------------------
От редакцията на BurgasNovinite.BG ще добавим само, че като се има предвид големия процент на заболяемост от рак в България и то още от ранна детка възраст, трудът на д-р Вълчо Добрев, може да окаже решаващо значение в ранната превенция срещу рака. За съжаление, в  Национална здравна стратегия (2014 – 2020) на България  не открихме здравната превенция да е съществена част от грижата за здравето на българите.  Превенцията като част от насърчителните мерки  в здравеопазването би трябвало да бъдат приоритетно заложени като от стратегическо значение дори в постигане на по-голяма икономическа ефективност. Няколко са директивите на Европейския парламент и на Съвета по отношение на нивата на концентрация на тежки метали. Ето защо, българските отговорни институции трябва да се заемат с детайлно разглеждане на 25- годишните проучвания на д-р Вълчо Бонев, защото той открива причинителя на рака и начините за предотвратяването на тази болест с което дава своя световен принос в областта на здравеопазването и превенцията на здравето. Изключителен повод за България в лицето на държавата да припознае този световен принос като български! Обратното би било срамно и национално безотговорно!
Желаещите да се запознаят по-подробно с изследванията и книгата The Cause of Cancer ("Причините за рака"), издаден от WWCEE L.P. California на Д-р Вълчо Бонев, могат да го направят ТУК!

Новините от днес и със задна дата