неделя, 30 юли 2023 г.

Проверяват за неплатени данъци, ако изнасяме пари в брой

 istock 

Длъжници към хазната няма да могат да пренасят през граница суми над 30 000 лева, предвиждат промени във Валутния закон, внесени от Министерски съвет в Народното събрание.

В него е записано, че при пренасяне на суми от 30 000 лв. или повече през границата на страната за трета страна митническите органи проверяват  приносителя за наличие на публични задължения. Когато се установи, че има такива в размер над  5000 лв., митническите органи не допускат пренасянето на парите.

Когато митничарите задържат такива средства, уведомяват най-късно до следващия работен ден Националната агенция за приходите. Данъчните пък може да предприемат действия за обезпечаване на установени и изискуеми публични вземания до 10 работни дни от уведомяването.

Митническите органи ще върнат задържаните пари, ако собственикът им писмено поиска това, но само ако те не се предвидени за покриване на задължения като данъци и осигуровки.

При наложен запор връщане се извършва единствено при наличие на остатък над размера на запорираната сума, пише още в законопроекта.

Според него хората могат да пренасят за или от държава - членка на Европейския съюз, неограничено количество парични средства.
Пренасянето на суми над 10 000 евро през границата на страната за или от държава - членка на Европейския съюз, се декларира при поискване от страна на митническите органи.

Изпращане чрез пощенски и/или куриерски пратки е забранено с изключение на пратки с обявена стойност.

Непридружени парични средства, за които е установено нарушение на тази забрана или за които е изискана и не е представена декларация за оповестяване, се задържат и се считат за изоставени в полза на държавата, ако в шестмесечен срок от задържането не са представени доказателства за собственост.

Новините от днес и със задна дата