четвъртък, 29 юни 2023 г.

Започна изпълнение на проект за подобряване водния режим на езерото Вая

 Започна изпълнение на проект за подобряване водния режим на езерото Вая

Днес беше даден старт за изграждане на обект: „Подобряване на водния режим и ограничаване на сукцесионните процеси в Рамсарско място „Езеро Вая“, чрез рехабилитация на връзката между Черно море и езеро Вая посредством укрепване на южния бряг на отточния канал“, част от проект:

„Подобряване на водния режим и управление на сукцесионните процеси във влажни зони с международно значение „Комплекс Ропотамо“, „Местност Пода“ и „Езеро Вая”, изпълняван от Регионална дирекция по околна среда и водите – Бургас, финансиран по Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г. чрез Европейски фонд за регионално развитие и национално съфинансиране от Държавния бюджет на Република България.

Поканата на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас Павел Маринов и екипа по проекта уважиха Галина Симеонова - Главен директор на Главна дирекция Оперативна програма „Околна среда“, кметът на Бургас Димитър Николов, Тихомир Райчев – главен архитект на Община Бургас, зам.-областният управител Пламен Янев, директорът на ВиК – Бургас инж. Ганчо Тенев, Янчо Райков – началник РДНСК - Бургас и други.

„Срещите ми с всички, които се занимават с тази дейност, показаха, че този проект е важен за Бургас. Радвам се, че РИОСВ пое ангажимента да бъде бенефицент на проекта. Резултатите ще са в полза на града и ще укрепят тази крехка и трудна за балансиране система между езеро Вая и Черно море. Очаква ни тежко лято – за изпълнителите и за бенефициента. Проектът цели опазване на природата и живота във Вая – неговия обменен процес с Черно море и запазването на тази важна екосистема. Каналът е малка кръвоносна система за тази толкова важна мини екосистема край морето“, заяви г-жа Галина Симеонова, ръководител на УО на ОПОС.

„Този проект е изключително важен. Ние непрекъснато получаваме информация, че Вая боледува, тъй като има завишен приток на сладки води и проблем с вливането на морски води в езерото, което предизвиква и по-високо ниво на заблатяване. Това са мащабни проблеми, изискващи мащабни решения. Мисля че това е първата крачка.“, коментира кметът на Община Бургас Димитър Николов.

Церемонията се проведе на строителната площадка. На терена изпълнителят „ХИДРОИНЖЕНЕРИНГ БУРГАС“ ДЗЗД показа, че техниката е в пълна готовност и строителните дейности вече са в ход.

Общата стойност на проекта е 8 427 161 лв. от които 7 163 087 лв. от Европейски фонд за регионално развитие и 1 264 074 лв. национално съфинансиране.

Строително-монтажните работи на обекта трябва да бъдат извършени до 30.09.2023 г. Чрез реализацията им ще се създадат условия за увеличаването на хидравличния капацитет на отточния канал Вая - Черно море, за намаляване на неблагоприятното хидравлично натоварване на езерото и подобряване на водния му режим.

Новините от днес и със задна дата