вторник, 27 юни 2023 г.

Купувачи горят с жилища, купени "на зелено"

 istock 

Строителни компании прекратяват едностранно договори за покупката на жилища "на зелено", ако клиентът откаже да подпише анекс с актуализирана нагоре цена. Тази практика е зачестила като нарушението в случая е това, че в договора няма инфлационна клауза. От "Асоциацията за защита на потребителите" са сезирани за много такива случаи.

Собствениците на имоти са сключили договорите на зелено още преди войната в Украйна и голямата инфлация, а сега строителят иска индексация на договорената в тях цена именно заради повишени разходи за енергия, горива и строителни материали вследствие на тази война.

"Ако откажеш анекс на договора, в който е актуализирана цената на имота нагоре, от фирмата директно прекратяват договора едностранно и информират, че ще върнат парите. Това е неравноправно действие при положение, че липсва подобна клауза в споразумението, която да е свързана с инфлационни процеси. Клиентът или потребителят е ощетен, тъй като реално се явява първоначален кредитор на строителната компания", коментира Пейо Майорски, председател на АЗП, цитиран от СЕГА.
 
От АЗП настояват Комисията за защита на потребителите трябва да се заеме с тези случаи, защото са нарушени правата на гражданите. Тази комисия трябва да упражнява контрол по тези договори.
 
Обичайно става въпрос са хора без търговски опит, а договорите на "зелено" са едни от най-сложните в правния и търговския мир в страната. Много често строителите или брокерите на недвижими имоти залагат клаузи, които понякога не влизат в действие, но в извънредна ситуация като тази с пандемията, войната или инфлацията, показаха слабостите в тези споразумения. Затова е необходимо потребителите да бъдат защитени при покупката на ново жилище на много ранен етап, смята Майорски.


Преди пандемията, до 2020 г., основните рискове при покупка „на зелено" бяха строежът да не бъде довършен или строителят да продаде имота, за който сте сключили предварителен договор, на трето лице с нотариален акт. Друга опасност бе да се закупи имот с ипотека в полза на банка срещу отпуснат на строителя банков кредит за изграждането на обекта.

Същите рискове са актуални и сега, но след пандемията, войната в Украйна и галопиращата инфлация, някои строители едностранно повишават цената по предварителен договор за покупка на имот „на зелено" поради увеличение на цената на строителните материали.

Аргументират се с т.нар. „стопанска непоносимост", правен статут, регламентиран в чл. 307 от Търговския закон, който гласи: „Съдът може по искане на една от страните да измени или да прекрати договора изцяло или отчасти, когато са настъпили такива обстоятелства, които страните не са могли и не са били длъжни да предвидят, и запазването на договора противоречи на справедливостта и добросъвестността".
Потребителите обаче трябва да знаят, че когато строителят не е изпълнил свое задължение по договора с купувача, в зависимост от вида на неизпълнението, купувачът може да развали договора и да иска от съда да му присъди уговорените неустойки. Още при подписване на предварителния договор трябва да се внимава по какъв начин са уговорени неустойките за неизпълнение.

Новините от днес и със задна дата