понеделник, 5 юни 2023 г.

213 проекта за саниране на жилищни блокове подаде Община Бургас по Плана за възстановяване и устойчивост

 213 проекта за саниране на жилищни блокове подаде Община Бургас по Плана за възстановяване и устойчивост

Община Бургас подаде 213 проекта за саниране на жилищни блокове по процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост, стълб „Зелена България и е първенец в страната по подадени проектни предложения.

Тяхната обща стойност е 456 208 420 лв. Общият размер на средствата за безвъзмездна финансова помощ по процедурата е 1 129 881 600 лв. Към момента тези средства са разпределени по общини, като за Бургас лимитът е 80 000 000 лв., което се равнява на едва 17 % от стойността на подадените проектни предложения.

Предстои МРРБ да извърши оценяване и класиране на предложенията, като одобрените многофамилни жилищни сгради ще получат до 100% безвъзмездна финансова помощ. Община Бургас ще настоява, правителството да намери решение, с което да бъдат удовлетворени всички одобрени проектни предложения, независимо дали е надвишен лимитът от 80 млн лв.

От днес вече е отворена за кандидатстване процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II“, а насоките са публикувани на сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в раздел https://www.mrrb.bg/bg/nasoki-za-kandidatstvane-po-procedura-podkrepa-za-ustojchivo-energijno-obnovyavane-na-jilistniya-sgraden-fond-etap-ii/ ,

както и в портала https://eumis2020.government.bg/ . Крайният срок за кандидатстване е 16.01.2024 г., като средствата по процедурата са в размер на 282 470 400 лева с ДДС. Одобрените сгради ще получат до 80% безвъзмездна финансова помощ. Всяко сдружение на собствениците ще трябва да осигури самоучастие чрез собствен финансов ресурс в размер на 20% от стойността на допустимите разходи по проекта.

Документите за кандидатстване се подават отново чрез общинските или районните администрации. Допустими за участие са всички многофамилни жилищни сгради в страната, управлявани по реда на ЗУЕС и проектирани преди 26 април 1999 г.

За повече информация желаещите може да се обръщат към Енергийния офис в сградата на Дома на НХК и на телефон 056/ 81 37 65.

Очакванията и ползите от реализирането на проектите са да се изпълнят основните цели на Програмата, подобрявайки енергийните характеристики на сградите, достигайки клас на енергопотребление „В“, намаление на енергийното потребление на страната, редуциране на емисиите на парникови газове, постигане на 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от жилищния сграден фонд, намаляване на разходите за енергия, подобрявайки условията и качеството за живот чрез технологично обновление и модернизиране на сградния фонд.

Новините от днес и със задна дата