четвъртък, 26 януари 2023 г.

ЕК предяви иск срещу България заради липса на законодателство за ВЕИ

  

Европейската комисия съобщи, че предявява искове срещу България и Словакия пред Съда на Европейския съюз за налагане на глоби за това, че не са въвели в националното си законодателство европейските правила за енергията от възобновяеми източници, предаде кореспондентът на БТА в Брюксел.

Държавите в ЕС трябваше да въведат правилата до 30 юни 2021 г. България и Словакия досега не са съобщили за никакви мерки за промяна на законодателството според изискванията. През юли 2021 г. ЕК изпрати официални уведомителни писма на двете държави. През декември 2021 г., след като не получи уведомление за мерки, комисията изпрати мотивирани становища, в които призова да научи какви действия се предприемат. До днес България и Словакия са единствените две държави в ЕС, които не са съобщили за предприети мерки, се уточнява в съобщението.

Комисията е предприела вече наказателни процедури срещу всички 27 държави от ЕС, защото не са съобщили за мерки за пълното въвеждане на европейските правила до крайния срок - 30 юни 2021 г.

Правилата, приети през 2018 г., са свързани с развитието на енергията от възобновяеми източници при производството на ток, отопление и охлаждане, както и в превозите в ЕС. Те поставят задължителна цел до 2030 г. най-малко 32 на сто от енергията да се произвежда от възобновяеми източници и мерки за опростяване на административните процедури по съответните проекти. Улеснява се участието на гражданите в енергийния преход, като се дава възможност за собствено потребление и създаване на общности за енергия от възобновяеми източници. Определят се също конкретни цели за увеличаване на дела на възобновяемите източници, пояснява ЕК.

Комисията също така съди Унгария във връзка с нейните ограничения върху износа на строителни материали, допълва БНР. Ирландия също е съдена за това, че не транспонира Рамковата директива за водите в националното законодателство.

Комисията също така реши да предяви искове пред Съда на ЕС срещу България, Ирландия, Гърция, Италия, Латвия и Португалия, които не са приложили част от разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1143/2014 относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове ("Регламента относно инвазивните чужди видове"). Инвазивните чужди видове са растения и животни, които случайно или умишлено се въвеждат в регион, където обикновено не се срещат.

Новините от днес и със задна дата