събота, 29 октомври 2022 г.

КПКОНПИ глоби шефа на "Слънчев бряг" АД, решението отива в съда

 Златко Димитров ще обжалва глобата

Изпълнителният директор на Слънчев бряг АД Златко Димитров е в конфликт на интереси. Това е установила Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество със свое решение от 12 октомври, предаде БНР.

Димитров е директор на акционерното дружество от 2011 г., едновременно с това е и общински съветник в Несебър от октомври 2019 година до 14 март 2022 година.

Комисията е установила конфликт на интереси по отношение на заседание от 20 септември 2021 година на постоянната комисия по бюджет, финанси и европейски фондове. Тогава той е гласувал докладна, с която се дава съгласие Община Несебър да участва в търг, обявен от акционерното дружество за продажба на светофарна уредба.

Комисията налага на Димитров глоба и отнемане на получената материална облага с общ размер от 6 630 лева. Решението е след сигнал на Организацията за защита на Българските граждани.

На свой ред шефът на "Слънчев бряг" АД обяви, че ще обжалва решението в съда.

"Докладът на КПКОНПИ констатира, че няма наличие на конфликт на интереси в проведените сесии на Общински съвет - Несебър, на които съм участвал като изключително коректно е описано, че винаги проактивно и самостоятелно, сам съм си правил отвод при гласуванията и сам съм декларирал, че не участвам в обсъждания и гласувания, свързани със Слънчев бряг", посочва в официална позиция до медиите Димитров.

"В решението си Комисията се посочва, че има нарушение в подписан от мен Протокол от Комисията по бюджет и финанси (не гласуване и/или участие в сесия на Общински съвет, а протокол, разписан дни след заседанието на комисията) за продажбата на светофар на търг на стойност 1 600 лв. За това ми е наложена глоба, която многократно надвишава тази стойност и ще обжалвам в компетентния български съд", заявява Златко Димитров.

Новините от днес и със задна дата