Обични в Господа чеда на Светата ни църква, Светлината на Възкресението ярко озарява днес цялата Вселена и чистата радост от победата на изгрелия от гроба Живот ни въздига високо над всичко земно - над всяко страдание, горест и безнадеждност, като преизобилно изпълва душите и сърцата ни, за да възкликнем, тържествувайки: Христос Воскресе. Това се казва в патриаршеското и синодално послание за Възкресение Христово до българския народ, съобщи Българската патриаршия.

В своето послание към вярващите патрирах Неофит и митрополитите от Светия синод на Българската православна църква - Българска патриаршия (БПЦ-БП) подчертават, че животът надви Своя изконен враг, божествената светлина разпръсна мрака и пред нас е единствено празният Господен гроб, като безмълвно свидетелство за безсилието на злото и смъртта.

"След Възкресението на Христа Спасителя възкресението от мъртвите стана и наше основание за живот вечен, за който се подготвяме още тук, в този живот, който ни е даруван от Твореца. Защото "както грехът царува, причинявайки смърт, тъй и благодатта. . . се възцари с правда за живот вечен, чрез Иисуса Христа", и този е Божият дар - "живот вечен в Христа Иисуса, нашия Господ" (Рим. 5:21; 6:23). "Аз дойдох - свидетелства Спасителят, за да имат живот, и да имат в изобилие" (Йоан 10:10). И ето че Неговите думи се изпълняват и намират своето потвърждение във всепобедното Му Възкресение от мъртвите, което е залогът и начатъкът за възкресението на всекиго от нас - вярващите в Него като път, истина и живот (срв. Йоан. 14:6)", се посочва в посланието.

В него се отбелязва, че живеем и се спасяваме във времето между Възкресението на Христа и Всеобщото възкресение от мъртвите. Не ни е дадено да знаем "времената или годините, които Отец е положил в Своя власт" (Деян. 1:7). Епохата на Новия Завет е време на любовта, която е съвършено "изпълнение на закона" (Рим. 13:10) и ни е завещана от нашия Господ като основна нравствена ценност, чието изпълнение става възможно в пълнота още тук на земята, в деятелност към Бога и човеците. Сам "Бог е любов, и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога, и Бог - в него" (1 Йоан. 4:16), понеже "любовта Божия се изля в нашите сърца чрез дадения нам Дух Светий" (Рим. 5:5).

Негово светейшество и митрополитите от Светия синод подчертават, че и затова е толкова трудно, когато и днес ставаме свидетели на отсъствието на тази любов. Когато виждаме враждата и омразата между хората, желанието за превъзходство и надмощие над другия да продължават да обсебват човешкия ум, да помрачават Божия образ в човека и да ни отдалечават от Небесния Отец. Трудно ни е да се примирим с това и отказваме да го сторим, и отново свидетелстваме за това колко благ, търпелив и многомилостив е Господ, Който не иска и не търси "смъртта на грешника", но желае "да се отвърне грешникът от пътя си и да бъде жив" (Иез. 33:11).

"Нека радостта, която Възкресението на Спасителя ни носи, да бъде винаги с нас и тази радост бъде пълна! Да живеем с Възкресението и да осъзнаваме дълбоко в сърцата си необратимата промяна, която е настъпила в нашия свят в утрото на Пасха, когато мракът завинаги отстъпи пред Светлината, която той не можеше да обземе (Йоан. 1:5). Врагът на човешкото спасение беше надвит и посрамен. На мястото на отчаянието дойдоха вярата и надеждата и Животът се възцари. Нека следваме Светлината, огряваща пътя ни към вечния живот и Царството Божие, и да работим усърдно за своето спасение. Да не бъдем равнодушни наблюдатели на злото и неправдата, които ни заобикалят, а дейни Господни съработници във всекидневната борба за живота - добротворци и миротворци, достойни за името Христово.

Силата ни е в нашата вяра, защото е вяра във Възкръсналия от мъртвите Син Божи и Син Човешки - Господ и Спасител, и вечен наш Учител Иисус Христос. Него изповядваме, Нему едничък възлагаме надеждите си за спасение и живот вечен, на Него единствено се доверяваме, помнейки, че "под небето няма друго име, на човеци дадено, чрез което трябва да се спасим" (Деян. 4:12).

Отечески поздравяваме с Христовото Възкресение всички верни чеда на Православната ни църква, в Родината и далеч от нея, и благопожелаваме духовен мир и преизобилна пасхална радост!

Благодатта на Възкръсналия Господ Иисус Христос и общението в Светия Дух да бъдат с всички нас! Христос Воскресе!", отправят благослов в своето послание българският патриарх и Софийски митрополит Неофит, и митрополитите от Светия синод на БПЦ-БП.