четвъртък, 10 февруари 2022 г.

Боян Казанджиев: С три лесни стъпки може да защитите парите си от инфлацията

 

От създаването си досега платформата е спечелила интереса на близо 30 000 потребители с общо инвестирана сума от над 247 милиона евро. Неин фокус са непрекъснато подобряване на клиентското преживяване, висока възвръщаемост на инвестициите и сигурност.

Iuvo планира отварянето на нови пазари както за кредитните оригинатори, така и за инвеститорите, с фокус върху европейските пазари. През 2022 г. iuvo активно промотира и новия си продукт iuvoUP и ще стартира няколко интеграции с различни решения за електронни портфейли.

За повече подробности относно стратегията на платформата потърсихме за интервю Боян Казанджиев - оперативен директор на iuvo. Той е завършил Американския университет в България и има над 10 г. опит в дистанционните продажби и финансите.

- Предложихте нова финансов продукт iuvoUP. Има ли интерес към него и от кого - фирми или физически лица?

- Основният интерес остава от страна на физическите лица. Поради това освен стандртния ни продукт в лева, пуснахме и нов продукт в евро от 19 януари. iuvoUP дава възможност на всички, без значение от дохода им или от финансовите им познания, да накарат парите им да правят пари. Освен по-високите лихви в сравнение с банковите депозити, инвеститорите получават и бърза ликвидност, защото могат по всяко време да получат средствата си при запазване на натрупаната лихва.

- За кого е предназачен този продукт?

- Клиентите на продукта са абсолютно всички - хора със свободни професии, среден и висш мениджмънт. Най-силно разпространен е сред хора със стандартно работно време от 9 до 18 часа и с фиксиран месечен доход. Единственото, което трябва да направят клиентите, е регистрация, преминаване през стандартен процес на верификация, след което да се инвестира сума над минималната от 100 лв. или 100 евро.

- А има ли гаранции, че хората няма да имат загуби от инвестицията си?

- В инвестициите винаги има риск и той определя предполагаемата възвръщаемост. В iuvoUP лихвите на годишна база са 3% за 6-месечен и 4% за 12-месечен продукт. Те напълно отговарят на ниските рискове, които продуктите носят. Ключово е да се отбележи, че зад продукта стоят екипи от финансови експерти и юристи, които са се погрижили да минимизират всички потенциални рискове за инвеститорите.

- Трябва ли хората да имат висока финансовва култура, за да се възползват от продукта?

- Няма необходимост от висока финансова култура, за да се инвестира в iuvoUP. Проду ктът е така направен, че са необходими само лична карта за верифициране и възможност за превод на сумата за инвестирате. След това процесът е интуитивен. За разлика от други финансови продукти, където наистина препоръчваме да има предварителна финансова култура, iuvoUP е продукт, който дава възможност на всички да инвестират.

- Какво получават потребителите?

- След регистрацията и верификацията си, потребителите получават достъп до нашите квалифицирани специалисти, а това е ключово за нас. Средният стаж в компанията на служителите, които съветват инвеститорите как да боравят с платформата по чат, телефон и имейл, е над 2 години. Това дава едно изключително високо ниво на професионализъм, което засилва удовлетвореността на самите инвеститори, както и фактът, че са в сигурни ръце.

Относно продуктите на iuvoUP "Старт" и "Прогрес", те получават съответното - 3% годишна доходност за продукта ни за 6 месеца и 4% - за 12 месеца. При инвестиция от 1000 лв, доходността е 30 или 40 лв. Има потребители, които смятат тази възвръщаемост за ниска и предпочитат алтернативни инвестиции като криптовалути или акции. Да, там може да се постигне по-голямо възръщаемост, но рискът е в пъти по-висок, докато с iuvoUP дип няма.

- Каква си предимствата и недостатъците?

- Предимствата са няколко - бързина на инвестицията, ниска ангажираност от страна на инвеститорите, ликвидност, високо качество на обслужване, надеждност. Iuvo е платформа от над 5 години, а някои от компаниите, в чиито кредити се инвестира, са над 16 години на пазара.

Като някаква спирачка пред някои любопитни да се запознаят с платформата потребители може да се разглежда изискването за над 100 лева или евро при влизане Също потребителите трябва да обърнат внимание, че платформата има такса за предсрочно теглене от 0,5% без загуба на лихвата. - Има ли засилен интерес в потребителите към алтернативни възможности за инвестиции извън банковите депозити?

- С нарастващата инфлация със сигурност повечето хора си задават въпроса какво да правят с парите си. Много от българските инвеститори залагат на строителството и покупката на жилище, без да осъзнават риска, който неминуемо съществува. В повечето случаи това са кредити за по 30 години, а това е огромен период от време, в който се случват много неща, но вноската си остава.

Оставянето на парите в банка също е решение, което доста хора вземат заради гарантирането на депозитите. Но тук също има риск - депозитът е гарантиран, но не успява да покрие инфлацията, а таксите по обслужването на банкови продукти растат. Това поставя хората с пари в банката в ситуация, в която макар и гарантирани, стойността на парите им намалява.

- Може ли да се очаква скоро да се обърне тенденцията и да има покачване на лихвите по депозити?

- Няма такива индикации за момента, дори виждате, че банките продължават да вдигат таксите за теглене от банкомат и от гише.

- Какви са очакванията ви за развитие на финансовите пазари?

- Все по-трудно ще става намирането на качествени инвестиции и те ще изискват все повече усилия и ангажираност от страна на инвеститорите. Например интересът към българската фондова борса ще се засилва. Но инвеститорите трябва да са наясно с риска, изключително важно е да са наясно как да боравят с парите си и да не забравят, че решението да не инвестират и да оставят парите си в банката също носи риск.

- Ще разширявате ли продуктите, които предлагате и в каква посока ще се развива компанията?

- 2022-ра ще бъде година на технически иновации и засилено присъствие на нови пазари. Iuvo ще проговори, така да се каже, поне още два езика, като очакваме стабилен ръст както на инвеститорите и средствата, така и на партньорите и кредитите, които се предлагат. От техническа гледна точка ще се стремим да отговорим на повечето нужди на инвеститорите, които сме чували и отчитали, но по една или друга причина не сме успявали да отразим до момента.

 * материалът е подготвен за Iuvo UP

 

 

 

Новините от днес и със задна дата