петък, 18 февруари 2022 г.

РИОСВ: Няма риск от аварии на пристанищните терминали в Бургас

 

Четири проверки за последните пет години са правили експерти от Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите (РИОСВ) в Бургас в "БМФ Порт Бургас". Предприятието е обследвано с оглед висок рисков потенциал на пристанищен терминал "Бургас-Изток-2" и конкретно буферният склад за течни горива и специализираният комплекс за сярна киселина.

Обектите са част от утвърден в МОСВ годишен план за контролна дейност по спазване изискванията на законодателството по предотвратяване на големи аварии с опасни вещества.

При четирите проверки е констатирано, че операторът спазва управленските и технически мерки, предвидени в Доклада за безопасност, Политиката за предотвратяване на големи аварии и Аварийния план. Последната от тях е извършена 13 май миналата година със същите констатации.

 

Действителни собственици според Търговския регистър на "БМФ Порт Бургас" са братята Кирил и Георги Домусчиеви чрез фирмата им "Адванс Пропъртис". От няколко дни Димитър Найденов от "Да, България" алармира обществеността, че в близост до центъра на Бургас има резервоари за сярна киселина с вместимост 50 000 тона, за течни горива с вместимост 5000 тона и резервоари за втечнен пропан-бутан и че това крие опасност за гражданите, понеже инсталациите са разположени близо до града. Найденов попита също дали, ако "БМФ Порт Бургас" е имал задължението при концесионирането да инвестира значителна сума наведнъж, не се е опитал да представи чужди инвестиции като негови собствени. 

Проверка на сайта Actualno.com в регистрите на МОСВ сочи, че откакто "БМФ Порт Бургас" е концесионер на пристанищния терминал "Бургас Изток - 2" (2011 г.) и "Бургас Запад" (2013 г.) дружеството има подадени в РИОСВ - Бургас девет инвестиционни предложения. Четири от тях касаят резервоари за горива и сяра.

По три от тях процедурите за преценка дали да се прави Оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) са приключили. В това число са намеренията за "Изграждане на склад за втечнени въглеводородни газове, включващ 2 бр. Хоризонтални резервоари с общ обем от 620 куб. м и система за разтоварване/товарене кораб-бряг и бряг-кораб". Решението на РИОСВ да не се извършва ОВОС е от 2013 г., когато директор на екоинспекцията е инж. Добрина Стоилова.

Второто е за "Изграждане на специализиран комплекс за обработка и съхранение на сярна киселина, находящ се на пристанищен терминал "Бургас-Изток-2". Дейността на комплекса се свежда до приемане на сярна киселина с ЖП-цистерни, претоварвянето ѝ в резервоари, товарене и експеридиця на сярна киселина на кораби от 32-ро корабно място. Решението да не се извършва ОВОС е от 2016 г. на инж. Тонка Атанасова.

Известно е, че пристанището се явява единственото място в България за съхранение на сярна киселина, а основен контрагент за нея е "Аурубис България" - водещо предприятие за производство на метали в страната с 870 преки и 2500 непреки работни места по веригата подизпълнители.

Комплексът за обработка и съхранение на сярна киселина е изграден чрез усвояване на дългосрочен заем, отпуснат от "Уникредит Булбанк" на 27 май 2016 година. "БМФ Порт Бургас" сключва договор за инвестиционен кредит в размер на 20 млн. лева със срок от 7,5 години. Обезпечен е с ипотеки върху недвижими имоти, собственост на трето лице, залог на вземания и оборудване. Не се констатират нарушени условия и неизпълнение по договора.

Третото инвестиционно намерение е за "Преустройство за буферен склад за течни горива 5х1000 куб.м в пристанищен терминал "Бургас - Изток- 2". Решението да не се извършва ОВОС е от 2017 г. на инж. Тонка Атанасова. Текущо, на етап уведомяване, е намерението на концесионера да разшири буферния склад за течни горива с технологично съоръжение за съхранение на втечнени въглеводородни газове.


Новините от днес и със задна дата