петък, 18 февруари 2022 г.

ВиК стартира изкопни дейности за обновяване на подземната си мрежа в „Меден рудник“, променя се маршрутът на линии Б12 и 9

 В понеделник ВиК стартира изкопни дейности за обновяване на подземната си мрежа в „Меден рудник“

Както съобщихме преди две седмици, предстои стартиране на първичните изкопни работи за реконструкция и доизграждане на ВиК мрежата на кв. „Меден рудник“. Въпреки че проектът е изцяло на ВиК – Бургас, Община Бургас партньорски помага с разпространение на информация за предстоящите дейности, тъй като ще се наложи хората да изтърпят някои неудобства, включително ограничения в автомобилното движение и леки промени в маршрутите на градския транспорт.

Но очакваните ползи са големи. А те са по-качествена услуга и по-малко загуби на вода по пътя ѝ до чешмите в нашите домове.

Във връзка със стартирането на ремонтните дейности на кръстовището, образувано от ул. „Апостол Войвода“ и ул. „Георги Попаянов“ в ж.к. „Меден рудник“, на 21 февруари 2022 г., от 11 часа, за период от четири седмици се въвежда променена временна организация на движението.

Ще се наложи затваряне на кръстовището за преминаване на автомобили. Става въпрос не за първото, при което се влиза с ляв завой към комплекса, а за второто - до бензиностанцията. Виждате го на снимката. Тоест от понеделник автомобилният поток ще бъде насочен по околовръстното на „Меден рудник“, посока кметството. Ще бъде затворен пътят нагоре, към болницата.

 * Поради гореизброените причини временно се променя маршрутът на линии Б12 и 9. До приключване на ремонта автобусите ще пътуват, както следва:

 Линия Б12

- В посока от Терминал „Меден рудник“ към Терминал „Славейков“: …. по маршрута до сп. Петко Росен – ул. „Петко Росен“ – ул. „Георги Попаянов“ – бул. „Захари Стоянов“ – продължава по маршрута.

Няма да се обслужва сп. „Меден рудник“, бл. 415“, но автобусите ще спират на съществуващата сп. Кметството на ул. „Петко Росен“ и на временно обособена спирка на ул. „Г. Попаянов“ пред бл. 415 Б.

- В посока от Терминал „Славейков“ към Терминал „Меден рудник“: …. по маршрута до бул. „Захари Стоянов“ – ул. „Георги Попаянов“ – ул. „Петрова нива“ – продължава по маршрута.

Няма да се обслужват сп. „Меден рудник, бл. 415“, „Петко Росен“ и „Меден рудник, бл. 446“, но автобусите ще спират на временно обособени спирки на ул. „Г. Попаянов“ пред бл. 415 Б и до Кметството, както и на ул. „Петрова нива“ срещу бл. 446.

 Линия 9

- В посока от Терминал „Меден рудник“ към Терминал „Славейков“: ….по маршрута до сп. „Петко Росен“ – ул. „Петко Росен“ – ул. „Георги Попаянов“ – бул. „Захари Стоянов“ – продължава по маршрута.

Няма да се обслужва сп. „Меден рудник, бл. 415“, но автобусите ще спират на съществуващата сп. Кметството на ул. „Петко Росен“ и на временно обособена спирка на ул. „Г. Попаянов“ пред бл. 415 Б.

- В посока от Терминал „Славейков“ към Терминал „Меден рудник“: ….по маршрута до бул. „Захари Стоянов“ – ул. „Георги Попаянов“ – ул. „Петко Росен“ – продължава по маршрута.

Няма да се обслужва сп. „Меден рудник, бл. 415“, но автобусите ще спират на временно обособена спирка на ул. „Г. Попаянов“ пред бл. 415 Б и на съществуващата сп. Кметството на ул. „Петко Росен“.

Строителните дейности в „Меден рудник“ включват частична реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа по уличната мрежа на квартала, Зона Г, Промишлена зона “Меден рудник“ и Промишлена зона Юг-Запад, изграждане на нова водопроводна и канализационна мрежа в м.с. Върли бряг, включително нова канално-помпена станция.

Работата в „Меден рудник“ е само част от много по-големия BG16M1OP002-1.016-0011 „Интегриран воден проект за област Бургас“, финансиран по Приоритетна ос 1, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-1.016 – „Изграждане на ВиК инфраструктура“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”.

Бенефициент е ВиК – Бургас. Проектът предвижда мерки за изграждане на нова и реконструкция на съществуваща ВиК инфраструктура на 13 агломерации с над 10 000 е.ж., разположени на територията на общините Бургас, Созопол, Приморско, Царево, Поморие, Несебър, Карнобат и Айтос.

Новините от днес и със задна дата