понеделник, 3 януари 2022 г.

Важно! От 2022 г. част от потребителите на Домашния социален патронаж ще плащат по-ниска такса за доставка на храна

 Важно! От 2022 г. част от потребителите на Домашния социален патронаж ще плащат по-ниска такса за доставка на храна

От 2022 година таксата за услугата „Доставка на храна“, предоставяна от Домашен социален патронаж – Бургас, ще бъде по-ниска за част от потребителите. Причината е в промяната на чл.25, ал.2 и 3 от Наредбата за местните данъци и такси на Община Бургас за 2022 г. /изм.

Протокол № 30/20.12.2021 г./, в която е посочено, че лицата, ползващи тази услуга на Социалния патронаж с пенсии под 600 лв. и лица с намалена работоспособност над 51%, установено с Експертно решение, ще заплащат такса с облекчение.

За да могат да ползват отстъпката, която влиза в сила от 2022 г., всички потребители на Патронажа, отговарящи на горепосочените условия, трябва да предоставят копие от ТЕЛК решение и справка от НОИ за актуалната пенсия.

Ако не бъде представена документация, удостоверяваща тези изисквания, потребителите ще продължат да заплащат пълната издръжка на услугата „Доставка на храна“.

Необходимите документи ще се приемат в Домашен социален патронаж на адрес: гр. Бургас „Иван Богоров“ № 20 или сканирани и изпратени на електронна поща: dsp_br@mail.bg

Новините от днес и със задна дата