понеделник, 20 декември 2021 г.

Шофьор, отказал тест за алкохол и дрога, ще отговаря за две нарушения

 

                                   Тест за наркотици 

Водач, който откаже да му бъде извършена проверка по Закона за движение по пътищата за наличие на алкохол и/или наркотици в кръвта, извършва две самостоятелни административни нарушения. В този случай е приложим Законът за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Това реши общото събрание на съдиите от Върховния административен съд (ВАС) в свое тълкувателно решение, публикувано днес.

От съда припомниха, че тълкувателното дело беше образувано по искане на главния прокурор. Поставеният въпрос е свързан с тълкуването и прилагането на Закона за движение по пътищата.

Съгласно разпоредбите, водач на моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина, който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване на употребата на алкохол в кръвта и/или с тест за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози, или не изпълни предписанието за изследване с доказателствен анализатор, или - за медицинско изследване и вземане на биологични проби за химическо лабораторно изследване за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта му, и/или химико-токсикологично лабораторно изследване за установяване на употребата на наркотични вещества или техни аналози, се наказва с отнемане на шофьорската книжка за срок от 2 г. и глоба 2000 лв.

Според ЗАНН, когато с едно деяние са извършени няколко административни нарушения или едно и също лице е извършило няколко отделни нарушения, наложените наказания се изтърпяват поотделно за всяко едно от тях.

Според преобладаващото мнение в медицинската наука, водачът е в пияно състояние, когато по време на произшествието в кръвта му има алкохолно съдържание, не по-малко от 0,50 промила.

Пленумът на ВАС е възприел становището, че "при наличността на такава алкохолна концентрация, макар и да не е свързана с външни прояви на опиване, психофизиологическото състояние на водача е повлияно и той не е пригоден да управлява безопасно моторното превозно средство".

"Едновременната употреба на алкохол и наркотични вещества допълнително засилва отрицателния ефект върху психомоторните функции на човешкия организъм, което увеличава обществената опасност. Противоречащо на правната и житейската логика и несъответстващо на целта на закона е приемането, че двата отказа могат да се приравнят като правни последици и степен на обществена опасност на един отказ по някоя от проверките, респективно да бъде наложено едно общо наказание при наличие на два отказа", посочват от ВАС.

Новините от днес и със задна дата