сряда, 15 декември 2021 г.

Важна новина за изплащането на всички видове пенсии и тяхното преизчисляване!

 

Пенсиите на над 34 хил. души ще бъдат орязани, въпреки увеличението на максималната пенсия на 1500 лв. Това показват разчети на Националния осигурителен институт, направени във връзка с промените в размера на пенсиите, които влизат в сила от 25 декември 2021 г.

От тази дата НОИ ще преизчисли служебно над 2 млн. трудови пенсии и добавки към тях (в т. ч. пенсии за осигурителен стаж и възраст, инвалидни пенсии, наследствени пенсии и вдовишки добавки), които са отпуснати до 24 декември 2021 г., включително.

При това преизчисляване ще бъде приложена по-високата тежест за всяка година осигурителен стаж. В момента за определяне размера на пенсиите всяка година осигурителен стаж се умножава с процент 1,2, който от 25 декември става 1,35. В резултат от 25 декември пенсиите на хората, работили при трета категория труд, ще бъдат увеличени с 12,5 на сто.

Повишението на пенсиите за последните седем дни от 2021 г. - от 25 до 31 декември, ще бъде получено от хората заедно с изплащането сумите за януари в началото на 2022 г., обясниха от НОИ. Така в началото на следващата година хората ще получат както увеличената си пенсия, така и увеличението, което им се полага за последните седем дни на настоящата година.

От 25 декември не само старите пенсии ще бъдат преизчислени, а и отпусканите нови пенсии ще бъдат в по-високи. От тази дата всички пенсии за трудова дейност ще се изчислява с новата, по-висока тежест за действителните годни трудов стаж. Т. е. при определянето на пенсиите годините действителен осигурителен стаж ще се умножават с процент 1,35, при 1,2 в момента.

От 25 декември в сила влизат и нови размери на минималната и максималната пенсия. Минималната пенсия за стаж и възраст ще нарасне от 300 лв. на 370 лв.

В резултат пенсионерите, които получават минимална пенсия, ще достигнат 1,044 млн. при 892 хил. към настоящия момент, съобщиха от НОИ.
Максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях също се увеличава - от 1440 лв. на 1500 лв. Но заради по-високия процент за всяка година трудов стаж хората, чиито пенсии са ограничени до т. нар. “таван” на пенсиите, ще се увеличат от около 27 500 на над 34 000, показват изчисленията на НОИ.

Очакванията са при запазване на текущите параметри на макрорамката средният размер на пенсиите от 537,50 лв. през тази година да се увеличи до 580,50 лв. през 2022 г., което е нарастване с около 8%, съобщиха от НОИ. Това е по-малко от увеличението от 12,5%, което влиза в сила от 25 декември. Причината е, че в сметките е включена и изплащаната през 2021 г. на всички пенсионери добавка към пенсиите заради ковид кризата.

За преизчисляването на всяка пенсия ще бъде издадено разпореждане, което ще се връчва на пенсионерите при поискване. Според желанието на пенсионера, връчването може да стане на място в приемните на НОИ, чрез лицензиран пощенски оператор с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция “Електронно управление”. Хората, които имат Персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ, ще могат да направят справка за разпорежданията, касаещи техните пенсии, на сайта на НОИ от януари 2022 г.

Прилагат нова формула

Миньорите с по-малко увеличение - повишение за реалните години

Миньорите и другите хора, които са работили при условията на първа или втора категория труд, ще получат по-малко увеличение на пенсиите от общото в размер на 12,5%. Причината за това е новата формула за индексиране на пенсиите.

В момента за определяне размера на пенсиите всяка година осигурителен стаж се умножава с процент 1,2, който от 25 декември става 1,35. Новият процент обаче се прилага само към действителните години трудов стаж.

В Кодекса за социално осигуряване е предвидено, че три години работа в първа категория труд се преизчисляват на пет години трудов стаж от трета категория. А четири години работа във втора категория труд се преизчисляват на пет години трета категория.

Новият процент от 1,35 ще важи само за действителния трудов стаж. За пенсионерите, които имат осигурителен стаж, положен при условията на първа или втора категория труд, разликата между общия им (преизчислен) осигурителен стаж, превърнат към трета категория труд, и действителния им стаж продължава да участва във формулата за определяне на размера на пенсията с 1,2 на сто.
В резултат повишението на пенсиите на тези хора ще бъде по-малко от общото увеличение от 12,5%. Например, ако човек се е пенсионирал след като 12 години е работил като миньор, ще получи само 7,5% увеличение на пенсията си от 25 декември.

Вдигат парите за непълен осигурителен стаж

Поне 314,50 лв. за хора с увреждания - наследствените стават поне 277,50 лв.

В резултат на увеличението на минималната пенсия от 300 лв. на 370 лв., от 25 декември се вдигат и останалите видове пенсии, свързани с трудова дейност.

Например пенсията за осигурителен стаж и възраст, отпусната при условията на непълен осигурителен стаж (към момента - не по-малко от 15 г. действителен осигурителен стаж) ще стане 314,50 лв. (85 на сто от 370 лв.).

Пенсията за инвалидност поради общо заболяване при трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане между 50 и 70,99 на сто ще стане 314,50 лв. (85 на сто от 370 лв.), съответно 388,50 лв. за същия вид пенсии при процент на увреждане от 71 до 90 на сто, и 425,50 лв. - за увреждане над 90 на сто. Минималният размер на наследствените пенсии пък ще стане 277,50 лв. (75 на сто от 370 лв.).

Новините от днес и със задна дата