сряда, 15 декември 2021 г.

ЕРП-тата и ЕСО скочиха срещу мораториума върху цените на тока, парното и водата

  

Електроразпределителните дружества в България и държавният Електроенергиен системен оператор излязоха с обща позиция след наложения мораториум върху цените на тока, парното и водата.

Замразяването беше гласувано по-рано днес в парламента по предложение на ГЕРБ. Депутатите наложиха мораториум върху тарифите и решиха сметките ни да се изчисляват по старите цени, от 1 януари тази година. Малко след това Временната парламентарна комисия за въпросите с енергийната криза в парламента се събра извънредно.

От БСП дадоха предложение мораториумът да отпадне и да влезе само временно задържане на цените в сила от 16 декември, да е спрямо цените от юли и да е в действие само 3 месеца. Предложението беше прието в комисията.

Това доведе до обща позиция на ЕРП-тата и държавния Електроенергиен системен оператор. В нея се казва, че те категорично възразяват срещу замразяването на цените, а засегнатите домакинства трябва да бъдат компенсирани от социалното министерство.

Ето и цялата позиция:

"Във връзка с Решението на Народното събрание от 15.12.2021 г. за налагане на мораториум върху цените на електрическата енергия, ВиК услугите и топлинната енергия, електроразпределителните дружества в България и Електроенергийният системен оператор категорично възразяваме срещу опитите държавната социална политика да се провежда през механизми за изкуствено задържане на цените на електроенергията. Подкрепата на домакинствата и уязвимите социални групи на обществото, които са засегнати от ценовите равнища на енергийните услуги, е редно да се изпълнява със средствата и инструментите на законодателството, регламентиращо работата на Министерство на труда и социалната политика.

Необходимо е да подчертаем, че разчетите на КЕВР за промяна на цените на електроенергията, считано от 1.01.2022 г., няма да доведат до увеличаване на приходите на мрежовите оператори, тъй като в ценообразуването са калкулирани стойностите на услугите, които електроразпределителните дружества в България и Електроенергийният системен оператор заплащат на производителите на електроенергия.

Не на последно място трябва отново да алармираме, че всички мрежови оператори в страната са в сериозна ликвидна криза от месец септември насам, породена от ръста на цените на електроенергията на борсовия пазар, от където мрежовите оператори закупуват електроенергията за технологичните си разходи. Реална е опасността от невъзможност за изпълняване на плащанията по веригата производство-пренос-разпределение-снабдяване. Застрашени от неизпълнение са инвестиционните и ремонтни програми на мрежовите оператори.

Всичко това заплашва с колапс цялата електроенергийна система, а оттам и цялата икономика на България.

Като купувачи на енергия от борсата за покриване на технологичните си разходи, операторите на мрежи са единствените крайни клиенти, които не получиха компенсация от 110 лева за мегаватчас. Това компрометира мярката, превръщайки я в държавна помощ за целева група и нарушавайки пазарните принципи за равнопоставеност.

Разчитаме, че в следващите дни, чрез съвместни усилия и конструктивен диалог, ще намерим решение за справяне с кризата в сектора, недопускане на прекъсване на снабдяването и ефективна защита на енергийно уязвимите потребители".

Новините от днес и със задна дата