Буните са основните съоръжения, които защитават брега от агресивното морско вълнение.

От Областната управа във Варна през юни са изпратили уведомление до Министерството на регионалното развитие и благоустройството за състоянието на буните и с искане да се намерят средства за ремонта им. Но до момента такива пари няма.

16 от брегоукрепителните съоръжения са в лошо състояние, с различна степен на увреденост. Поради тази причина сме издали разпореждане за забрана за швартоване на плавателните средства, както и качване и слизане на хора от плавателните средства на тези брегозащитни съоръжения, каза пред БНТ Анатоли Георгиев, ръководител на отдел "Екплоатационна годност на пристанищата" към Морска администрация - Варна.