сряда, 3 ноември 2021 г.

Отровен химикал е откриван системно в храни у нас

 istock 

Отровен химикал е откриван системно в храни на българския пазар и страната ни е била многократно предупреждавана от други страни в ЕС. В Системата за бързо оповестяване за опасни храни на Съюза (RASFF) от началото на септември до 29 октомври 2021 г. са постъпили близо 60 нотификации с ниво "сериозен риск" за наличие на етилен оксид в различни видове храни, внесени у нас, предупреждават от Активни потребители.

За същия период Брюксел е включил страната ни в 8 предупреждения. За последната година нотификациите само за България са 49.
"Активни потребители" коментират, че броят им е "твърде голям".

Какво е етилен оксид?

Етиленовият оксид (C2H4O) е органично химическо съединение. Той е цикличен етер и е най-простият епоксид. В нормални условия е безцветен и леко сладникав на мирис газ. Намира широко приложение като суровина в химическата индустрия. От него се произвеждат етиленгликол, полиетиленгликол, етаноламини, полисорбат и др.

В медицината и фармацията обгазяването с етилен оксид е стандартна процедура за дезинфекция на медицински изделия, например спринцовки. Използва се още като фунгицид (пестицид), дезинфектант и консервант за третиране на някои зърнени култури. Ако третирането не е направено съгласно изискванията, етилен оксидът става част от готовите за консумация храни.

Защо е опасен?

Етилен оксидът е отровен газ. При вдишване в големи количества поразява белите дробове и нервната система. Той е запалим, дразнещ човешките сетива и лигавици и има мутагенно и канцерогенно действие. Дълготрайното влияние на етилен оксида, например консумация на храни съдържащи следи от веществото, може да доведе до развитие на лимфоми, левкимия и рак на гърдата. В ЕС е забранено готови за консумация храни да се третират с етилен оксид. В Азия и Африка той се използва масово.


Профилът на опасните храни

Близо 90% от храните, идентифицирани с етилен оксид, са или технологични добавки (Е номера) известни като „гуми“, или продукти, съдържащи тези вещества. Проблемните технологични добавки са известни под имената „ксантанова гума“, „гума локуст“ „гума гуар“ и др. Те се внасят от Азия и се влагат в огромни количества в готови за консумация храни и съответно ги замърсяват с етилен оксид.

В отговор от Българската агенция по безопасност на храните съобщиха, че Република България, като държава членка на Европейския съюз (ЕС), е била сигнализирана чрез Мрежата на Европейската комисия за предупреждение и сътрудничество за общо 150 установени несъответствия от различно естество при храните от началото на 2021 година.
 
Компетентният орган по отношение на безопасността на храните – Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е предприела всички мерки и действия, съобразно законовите си правомощия при получаването на съобщенията. 
 
32 от съобщенията през 2021 година касаят установено наличие на етиленов оксид в съставки и добавки (гума локуст бийн и гума ксантан), които се влагат в минимални количества при производството на точно определени видове храни.
 
Четири от съобщенията се отнасят за хранителни продукти, в които са вложени съставки,  които съдържат етиленов оксид над определените норми. В нито един от случаите не е доказано наличие на етиленов оксид над установените норми в готовия за консумация продукт.
 
От страна на БАБХ незабавно след получаване на съобщенията чрез мрежата на Европейската комисия са извършени проверки на място във всички обекти, които са посочени в съобщенията.
 
Бизнес операторите, които съгласно законодателството носят отговорност за безопасността на предлаганите от тях храни, и агенцията са предприели всички необходими мерки за спиране продажбата на засегнатите продукти, увериха от БАБХ./pariteni.bg

Новините от днес и със задна дата