четвъртък, 14 октомври 2021 г.

НСИ разясни как стои въпроса с глобата за непреброените българи

 Започва Преброяване 2021 - Плевен прес | Новини и актуална информация Плевен 

Глобата от 160 лв. за отказ от преброяване, която фигурира в Закона за преброяването от 2021 г., ще се налага само ако гражданинът категорично е отказал да бъде преброен. Това съобщиха за "24 часа" от НСИ по повод многобройни запитвания на граждани, които не са били намерени от преброител или никой не ги е потърсил до 10 октомври, когато преброяването приключи.

За да се наложи глоба, трябва гражданинът категорично да е отказал да си даде данните и преброителят да е отразил това във формулярите, които е предал на НСИ. Няма как да се наложи глоба на лице, което се е преброило електронно, но никой не е минал да му продиктува кода си - така или иначе НСИ притежава този код и няма място за безпокойство, казаха от НСИ.

Специален имейл бе създаден от статистическия институт за съобщаване на електронния код, но това е било само за успокоение на хората, които са се притеснявали, че не е имало на кого да го продиктуват. Те имаха и възможността да го оставят пред вратите на жилищата си или дори пред входната врата.

Електронният код не съдържа никаква лична информация, с която външен човек би могъл да злоупотреби. Той е набор от кодовете на общината и на преброителния участък, а следващите цифри показват поредността, по която хората от един и същ блок са попълнили онлайн анкетните си карти. Единствено последната цифра показва броя на лицата, които са се преброили с тази карта, но това също не е лична информация.

Преди няколко дни председателят на НСИ Сергей Цветарски каза пред медиите, че до 9 октомври са се преброили само 82% от населението. Към крайния срок е възможно цифрата да е малко по висока, но тя никога няма да стигне 100% по естествени причини. Този процент се пресмята като дял от населението, което е живяло в страната към 31 декември 2020 г., а при високата смъртност в България той няма как да остане същият.

При преброяването сега е имало и области, в които е преброен 100% от сградния фонд, а в същото време - само 97% от населението, което ясно показва, че то е намаляло спрямо миналата година.

Всичко това обаче не е причина да не се смята, че преброяването е успешно независимо от факта, че има райони, които изобщо не са посетени от преброител. Липсата се дължи на многото отказали се по различни причини преброители, които не е имало как да бъдат заменени в последния момент.

За да е успешно преброяването, се правят многобройни проверки след това и сравнения с гражданските и с други регистри, обясниха от НСИ. Вече тръгна например контролно преброяване, което ще обхване 14 хиляди домакинства. То се прави от служители на НСИ и целта му е да се види процентът на допуснатите грешки. Отделно от това до края на ноември трябва да се изчистят неизбежните дублирания.

 Дотогава трябва да се направи и засичане с няколко национални и общински регистъра. От ЕСГРАОН например се вади надеждна информация за починалите и новородените. Например смъртен акт не може да се издаде, ако личната карта на лицето не е прибрана от органите, а това веднага се отразява в ЕСГРАОН. Също така не се издава акт за раждане, без новороденото да е било вписано в единната система.

Другият регистър, по който се правят сравненията, е този на издадените ТЕЛК.

За установяване на новия сграден фонд отделно се преглеждат регистрите на издадените строителни разрешителни, които са във всяка община. Тази година за преброяването бе направено и георефериране на жилищата - през август населените места бяха снимани от въздуха и новите сгради заедно със съществуващите са вкарани в система с точните географски координати.

В крайна сметка първите данни за броя на населението ще бъдат известни в дните непосредствено преди Коледа, а по-пълните - чак през пролетта на 2022 г., съобщи наскоро председателят на НСИ Сергей Цветарски.

Новините от днес и със задна дата