четвъртък, 21 октомври 2021 г.

Дългът на България по време на служебните правителства на Румен Радев набъбна с над 5,5 млрд. лв.

 

През 2020 г., бюджетът на "Държавното управление" е на дефицит от 4,780 млрд. лв., или -4.0% от БВП, съобщиха от Националния статистически институт. За сравнение в края на последната предкризисна година - 2019 г. секторът е бил на излишък от 2,551 млрд. лева или 2,1% от БВП. 

Дефицитът в "Централното управление" възлиза на 5,284 млрд. лв., или -4.4% от БВП. 

В същото време"Местното управление" е реализирало излишък от 339 млн. лв., а "Социалноосигурителните фондове" е реализирал излишък от 165 млн. лева.

Данните сочат, че дългът на България за 2020 г., по време на служебните правителства на президента Румен Радев е в размер на 29,602 млрд. лв., или 24.7% от БВП. 

Година по-рано задълженията на страна ни са били съществено по-ниски 24,085 млрд. лв. или 20% от БВП.

Снимка: НСИ

Новините от днес и със задна дата