Работодатели и синдикатите призовават за общонационален протест в София, на 19 октомври, пред сградата на Министерския съвет заради високата цена на тока. Това е записано в обръщение на Асоциацията на индустриални капитал в България /АИКБ/, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата,

КНСБ и КТ "Подкрепа" към потребителите на електроенергия на свободния пазар, ръководителите на общински предприятия, болници, училища, детски ясли и градини, ВиК дружества, театри, музеи и други културни институции, работници, специалисти и мениджъри на големи, средни, малки и микропредприятия. Обръщението, разпространено от АИКБ, е получено днес в БТА.

Всички небитови потребители на електрическа енергия, които не могат и не искат да плащат тройно за ток, трябва да излезем пред Министерския съвет и на висок глас да кажем какво мислим за бездействието на правителството, преди да се стигне до загуба на хиляди работни места и бюрата по труда да се окажат затрупани с работа и населението да обеднее непоносимо, се посочва в обръщението.

Работодатели и синдикатите искат спиране на "бездействието на изпълнителната власт по отношение на цената на електроенергията на "свободния" пазар, незабавно компенсиране на всички потребители, които получават електрическа енергия от този пазар, ангажиране на компетентни експерти в отговорните институции, които да предложат и реализират допълнителни мерки за ограничаване щетите за българската икономика от скока на цените на тока и другите енергоносители.


В обръщението се изтъква, че икономическата конюнктура, предизвикана от продължаващата пандемия, създава огромни затруднения пред редица икономически дейности и цели отрасли, а потребителите на електроенергия, закупена на свободния пазар, не могат да издържат на сегашното ниво на цената ѝ.

В обръщението се напомня, че вече е предложено решение на въпроса - компенсация на свръхразхода за всеки небитов стопански потребител на електроенергия, с което цената на електроенергията за индустрията поне да се доближи до тази на регулирания пазар. Описан е и механизъм за осигуряване на финансирането и разплащане на компенсационните мерки - от надпланираната свръхпечалба на производителите на електрическа енергия, собственост на държавата, чрез авансово изплатен дивидент. Свръхпечалба е платена е от всички небитови потребители и вече е налична в банковите сметки на АЕЦ "Козлодуй", НЕК и енергийните дружества, се изтъква в обръщението.

След срещата вчера на служебния премиер Стефан Янев и служебни министри с представители на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори и Българската минно-геоложка камара бе съобщено, че се предлага енергоинтензивните предприятия да подписват директни двустранни договори с АЕЦ "Козлодуй" и НЕК.