вторник, 31 август 2021 г.

Служебното правителство тегли нов дълг

 Правителството тегли 300 млн. лева нов дълг - sliven-news.comБългарската държава ще емитира нов дълг за 200 млн. лева под формата на 5-годишни книжа.
 


На 7-и септември 2021 г. Българската народна банка ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност пет години (1 826 дневни) от отворен тип с фиксиран лихвен процент, съобщи БНР.

Предлаганите книжа ще бъдат от емисията, пласирана за пръв път на 24-ти февруари тази година и с падеж на 24-ти февруари 2026 г.

Министерство на финансите си запазва правото да отхвърля всички, респективно да одобрява определени поръчки, както и да одобрява количество, различно от предварително обявеното.

Новините от днес и със задна дата