събота, 28 август 2021 г.

Все по-трудно се пенсионираме

 istock 

 

 Българите все по-трудно успяват да се пенсионират, показва анализ на данните на Държавното обществено осигуряване, изготвен от експертите на НОИ.

Продължава тенденцията на  намаление  на  броя  на  новоотпуснатите  лични  пенсии  за  стаж  и  възраст, като причината е увеличените за поредна година изискуеми осигурителен стаж и навършена възраст за отпускането на лична пенсия, обясняват експертите.

През миналата година хората, на които са им отпуснати пенсии за пръв път - лични и наследствени са 85 175. Спрямо 2019 г. (90 162 бр.) той е намалял с 4 987 пенсии, основно поради по-ниския с 5,4% брой на новоотпуснатите пенсии, изплащани като първи. 

Само за първите три месеца на тази година 23 367 българи са успели да се пенсионират, показват още данните на НОИ.

 Почти еднакъв брой хора са се пенсионирали с намалени пенсии една година преди да навършат нужната възраст. Ранно пенсиониране са избрали 5 317 души през 2020 г.

Намаление се наблюдава при отпуснатите първи пенсии за осигурителен стаж и възраст по чл. 69 от КСО – това са основно хора от системата на МВР и Министерството на отбраната . такива са 900 нови пенсионери през 2020 г. при 1 216 през 2019 г.


214 129, или над 10% от всички пенсионери, продължават да работят и след като се пенсионират, показват данните на НОИ за 2019 г. Охранител е най-популярната професия за пенсионерите, показват още данните от годишника. Като такива са се осигурявали над 21 хил. души.

Следващата по популярност сред пенсионерите професия е продавач - като такива са се осигурявали над 16 хил. души. Над 7 хил. пък са шофьорите пенсионери. 5801 са пенсионираните лекари, медицински сестри и акушерки, които продължават да работят.

В бюджетния сектор пък има общо 45 хил. работещи пенсионери, като тук влизат не само чиновници, но и учители и др.

Новините от днес и със задна дата