четвъртък, 19 август 2021 г.

КПКОНПИ проверява назначената от президента Соня Момчилова за член на СЕМ

  

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество проверява евентуална несъвместимост при назначаването на Соня Момчилова за член на СЕМ.

Поводът за това е постъпил сигнал от председателя на СЕМ, според който към датата на издаване на указа на президента, Момчилова е била едноличен собственик на капитала на "ПЛАН ЦЕ" ЕООД, което е в противоречие с изричните забрани на Закона за радиото и телевизията, съобщиха от комисията. 

В хода на проверката се изискват документи от Търговския регистър и от СЕМ. От администрацията на Президента е изискана и декларацията на Соня Момчилова, подадена при назначаването ѝ.

Съгласно Закона за радиото и телевизията, преди встъпване в длъжност членовете на Съвета подписват такава декларация, в която потвърждават, че отговарят на изискванията на закона.

Ако сигналът е основателен и към момента на издаване на указа Соня Момчилова е била собственик на капитала на търговско дружество, правомощие на Комисията е да установи с решение тази несъвместимост и да изпрати решението на органа по назначаването ѝ за предприемане на съответни действия.

Новините от днес и със задна дата