понеделник, 26 юли 2021 г.

Здравното министерство окончателно се отказа от недовършения строеж за детската болница

  

                                         Снимка:bTV

От Министерството на здравеопазването /МЗ/ са дали указания за прекратяване на дейностите по договора за нова детска болница. С писмо до Националната гражданска инициатива "ЗА истинска детска болница" заместник-министърът на здравеопазването Димитър Петров е съобщил, че на 5 юли МЗ е изискало от своето дружество "Здравна инвестиционна компания за детска болница" ЕАД /ЗИКДБ ЕАД/ да се прекратят всички дейности, свързани с изпълнението на договора за инженеринг, както и всички произтичащи от него процедури по ЗОП, свързани с упражняването на независим строителен надзор и инвеститорски контрол. Това съобщиха от Гражданската инициатива.

От МЗ потвърдиха истинността на писмото.

"Да се започне едно сериозно проучване на база на наличната информация за изготвяне анализ на нуждите за детското здравеопазване, който да стане основата на едно качествено, подробно, детайлно техническо задание за проектиране", заяви архитект Петкана Бакалова от инициативата "ЗА истинска детска болница".

От министерството са дали и указания на изпълнителния директор на ЗИКДБ ЕАД да започне процедура за прекратяване на договора на основание чл. 58, ал. 4 от договора, с едномесечно предизвестие до изпълнителя ДЗЗД "Детско здраве".

Като основание за това от МЗ посочват "изразената позиция на МРРБ, че е недопустимо изработването на Подробен устройствен план за уреждане на градоустройствения статут на незавършения строеж".

Казусът с превръщането на старата сграда в нова национална педиатрия датира от години. Строежът е започнат през 1978 г. Според инженери, архитекти и лекари няма как в нея да се изпълнят нито съвременните изисквания, нито нуждите на педиатрите и пациентите.

От инициативата настояват за изграждане на болница на друго място, където ще има достатъчно пространство. Срокът за проект и строеж, който си поставят е 4 години.

В началото на месеца Консорциум детско здраве представи два виртуални проекта на новата детска болница, които бяха проектирани само върху основите на старата сграда: "Заданието в момента е абсолютно компрометирано. Разбирате ли, колко недостиг на площи ще има в нашата болница по това задание? Защото това задание не отчита необходимостта от зони за рекреация. Не е ясно, дали трябва да има наистина 14 операционни. Няма предвидени места за паркиране".

Новините от днес и със задна дата