събота, 31 юли 2021 г.

Бъдещият дом на бургаските младежи търси управител

 Бъдещият дом на бургаските младежи търси управител

Бъдещият модерен Младежки международен център, който в момента се изгражда в ж.к. „Меден рудник“, си търси стопанин. Затова Община Бургас започна прием на документи за подбор на служител за длъжността „Управител“ на Младежки международен център Бургас.

Кандидатите трябва да представят заявление, автобиография, копие от документи за завършено образование /квалификация, сертификати/, копие от документи, удостоверяващи трудовия стаж и тригодишна концепция за развитието на Младежки международен център Бургас.

Заинтересованите кандидати могат да подават документи в срок до 17.00 часа на 03.09.2021 г. Документите се подават в деловодството на Община Бургас на адрес: ул. „Александровска“ № 26, всеки работен ден (понеделник – петък) от 9.00 до 17.00 часа в рамките на срока, определен в обявлението. Кандидати, подали документи след изтичане на срока, няма да бъдат допуснати до участие.

Подробните условия за участие в подбора за управител на Младежкия международен център ще намерите в раздел кариери https://www.burgas.bg/bg/obyavleniya-za-konkursi/obyavlenie-za-podbor-za-dlazhnostta-upravitel-na-mladezhki-mezhdunaroden-tsentar-burgas

Позицията се обявява във връзка с изпълнението на проект “Създаване на Младежки международен център Бургас“, реализиран по програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи" финансирана от ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Новините от днес и със задна дата