Решението на Националния съвет по биоразнообразие към Министерството на околната среда и водите да присъедини изцяло плажовете Корал, Карадере и Пашадере към мрежата Натура 2000 е изключително компетентно и историческо, каза пред БНР Мария Лалева, екоактивист от гражданската инициатива "Да спасим Карадере".

Решението е взето на експертно ниво, след като служебния министър на околната среда и водите Асен Личев се ангажира да гарантира опазването на малкото останали незастроени райони по Черноморието. За да влезе в сила, то трябва да се одобри и от Министерския съвет.

Според Лалева решението за разширяване на тези три зони от Натура 2000 ще опази тези територии. Тя го определи като стъпка към преодоляването "на всички набези, които предстоят", защото към тези територии има апетити за застрояване.

След като решението на Националния съвет по биоразнообразие бъде потвърдено от Министерския съвет, ще бъдат разписани правилата, по които може да се случва всичко в тези зони. Затова природозащитниците апелират служебното правителство да действа бързо.