петък, 25 юни 2021 г.

Банките спират приемането на срочни депозити

  

Банките преустановяват приемането на срочни депозити, е показала анонимна проверка на Dir.bg сред финансови институции. До тази реакция на банките се стигна след година на масово "трупане' на влогове, което доведе до повече разходи за финансовите институции. В края на месец май депозитите на фирмите и домакинствата в българската банкова система достигнаха рекордните 96,371 млрд. лева, като годишното им увеличение възлезе на цели 11,7 процента. 

Ето как реагираха банките:

Служител в клон на една от най-големите банки в страната любезно ни обясни, че вече не приемат депозити от клиенти, тъй като политиката на банката е променена. Съветът му беше да разкрием разплащателна сметка, в банкирането, на която има спестовен елемент или пък да се насочим към някой от инвестиционните продукти на банката.

Подобни бяха отговорите при опитите ни да разкрием депозити в няколко други банки.

От една от кредитните институции ни обясниха, че няма смисъл да откриваме депозит, тъй като банката спира тази услуга в първите дни на юли. След тази дата, съществуващите срочни депозити щели да се превърнат в разплащателни сметки.

Друга банка пък предвидила един вид гратисен период - преустановява приемането на депозити от началото на август, а съществуващите вече депозити ще бъдат обслужвани до изтичането на техния срок - 3, 6 или 12 месеца.

Колко ще ни струва разплащателната сметка? 

Според последните данни за Средния размер на таксите за услугите, предоставяни по разплащателни сметки на потребители, публикувани от Българската народна банка цените са следните:

 • Откриване на разплащателна сметка в офис на банката - 2,55 лева
 • Откриване на разплащателна сметка в офис на банката с издаване на дебитна карта към сметката - 1,52 лева
 • Обслужване на разплащателна сметка в офис на банката - 2.97 лв./мес.
 • Обслужване на разплащателна сметка в офис на банката с издадена дебитна карта към сметката - 2.44 лв./мес.
 • Закриване на разплащателна сметка в офис, открита до 6 месеца от датата на закриване - 2.58 лева
 • Внасяне на средства по разплащателна сметка в офис на банката - до 3552 лв. - без такса
 • Теглене на пари в брой от разплащателна сметка:
 1. На каса в офис на банката до 1000 лв. - 2.81 лв./ 0.41% от сумата, мин. 3.50 лв.
 2. С дебитна карта на АТМ, обслужвано от банката - 0.25 лв.
 3. С дебитна карта на АТМ, обслужвано от друга банка - 1.15 лв.
 • Плащане по директен дебит:
 1. Към сметка при същата банка - 2.05 лв.
 2. Към сметка при друга банка - 3.91 лв.

Каква е алтернативата на разплащателната сметка?

Ако все пак искаме да държим парите си в банка, но не и на разплащателна сметка, можем да се включим към Инвестиционен фонд. Инвестициите във взаимни фондове през последните две години нарастват до внушителната цифра от 1.75 млрд. лв., превръщайки се в много добра алтернатива на депозитите и на покупката на недвижими имоти с цел инвестиция.

Тук става въпрос за колективен инструмент за управление на спестяванията. Иначе казано, ако човек реши да инвестира парите си по този начин те ще се обединят със спестяванията на други хора, а управлението им ще зависи от стратегията на съответния фонд.

В зависимост от вида на продукта може част от парите да "седят" като депозит, а друга част да бъде инвестирана на българския капиталов пазар или пък на международните пазари.

Доходността от този вид банков продукт е свързана с рисковия профил на фонда - като в общия случай варира от 0,01% до 0,03%.

Самите инвестиционни портфейли могат да бъдат в лева и в евро.

Важно е да отбележим, че стойността на дяловете на фонда и доходът от тях могат да се променят, а печалбата не е гарантирана. Инвестициите в дялове на фонд не са гарантирани от Гаранционния фонд, както депозитите до 100 хил. евро, а инвеститорите поемат целия риск да не възстановят пълния размер на вложението си.

Ако човек е по-консервативен към спестяванията си може да се насочи към ДЦК, които са в голяма степен сигурни като инвестиция, а и носят доходност, съветват експертите.

Новините от днес и със задна дата