вторник, 8 юни 2021 г.

Осигурителният доход, от който зависят пенсиите, се вдига

  

Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец април 2021 г. е 1157,26 лв.

Той се покачва спрямо март, когато беше 1150,92 лв., и спрямо февруари - 1149,49 лв.  

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.05.2020 г. до 30.04.2021 г. е 1107,52 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец  май 2021 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.

Новините от днес и със задна дата