събота, 1 май 2021 г.

С колко се вдигна осигурителният доход, от който зависят пенсиите

 istock 

За декември 2020 г. средният осигурителен доход в страната е 1171,17лв., а средно за миналата година той стига 1069,50 лв. показва анализ на Националния осигурителен институт.

Номиналното му нарастване за 2020 г.  спрямо 2019 г. е с 8,4%, а реалното, като вземем предвид и процента на инфлацията у нас, е със 7,1%, отчита НОИ. Ръстът на средния осигурителен доход е важен показател, защото участва в пенсионната формула и служи за определяне размерите на новоотпуснатите пенсии.

Хората, родени след 1960 г., които задължително правят и вноски в частен фонд за втора пенсия, се осигуряват средно на 1090,68 лв., като спрямо 2019 г. сумата расте с 8,4%. По-нисък е доходът, върху който внасят осигуровки българите, родени преди 1960 г. – средно  915,80 лв. Сумата също се увеличава за година - с 6,3 на сто.

Запазва  се  разликата в  осигурителния  доход  на  осигурените  мъже  и  жени. Средният осигурителен доход на мъжете през 2020 г. е 1108,76 лв., а на жените –1027,38 лв., като разликата е 7,9% в полза на мъжете.

Средният осигурителен доход на работещите при условията на трета категория труд лица е 1089,22 лв., като спрямо 2019 г. увеличението е с 8,2%. Осигурителният доход на работещите при условията на първа и втора категория труд е 1296,44 лв. За тях нарастването спрямо 2019 г. е с 4,2%.

Доста по-скромни са сумите, на които самонаетите плащат осигуровки – средно върху 632,89 лв. при 586,00 лв. за 2019 г.

Отчетеният ръст на осигурителния доход се дължи основно на следните фактори:

увеличението  на  минималната  работна  заплата за  страната от  560 лв. на 610 лв. (8,9 на сто) от 1 януари 2020 г.;

Увеличението  на  минималния месечен осигурителен  доход  на самоосигуряващите се лица от 560 лв. на 610 лв.;

Увеличението на минималния месечен осигурителен доход на регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители от 400 лв. на 420 лв.;

Увеличението на заплатите на педагогическия персонал от 1 януари 2020 г.;

Увеличението на възнагражденията на служителите в бюджетния сектор от 1 януари 2020 г.

Влияние  върху динамиката на  средния  осигурителен  доход  за 2020 г.  оказаха и приложените  политики  по  доходите, свързани  с действията  по ограничаване разпространението на COVID-19 в т.ч.:

изплащане  на  допълнителни възнаграждения в  размер  на 1000 лв.  за медицински специалисти, ангажирани на първа линия в борбата с COVID-19;

увеличение на заплатите на работещите на първа линия в борбата срещу COVID-19 с 30 на сто от 1 август 2020 г.;

Увеличение на минималните осигурителни доходи по квалификационни групи професии за работещите в сферата на  хотелиерството и ресторантьорството с 31,1 на сто от 1 юли 2020 г. (с изключение на професиите, неизискващи специална квалификация, за които минималният осигурителен доход остана непроменен на 610,00 лв.)

Средномесечният осигурителен доход на държавните служители, следователите, съдиите и прокурорите е 1737,64лв.,  което е с 12,3% повече от 2019 г. Осигурителният доход на учителите за 2020 г.е 1611,75 лв.или със17,1% по-висок от 2019 г.  За работещите в сектор „Отбрана и сигурност” показателят стига 1560,99 лв. или с 10,9% ръст за година.

Новините от днес и със задна дата