петък, 28 май 2021 г.

БМФ с категоричен отговор до икономическия министър Кирил Петков за ББР

 БМФ с категоричен отговор до икономическия министър Кирил Петков за ББР

Ръководството на Параходство български морски флот (ПБМФ) в лицето на изпълнителния си директор Александър Калчев изпрати обстоен отговор, подкрепен с множество конкретни факти и числа до служебния икономически министър Кирил Петков по повод негови твърдения за отпуснат кредит на компанията от ББР.

"Уважаеми г-н министър, Напълно разбирам желанието за осигуряване на прозрачност и удовлетворяване на \ високия обществен интерес към работата на „Българска банка за развитие" АД („ББР" АД), но предвид политическата ситуация в страната, в условия на предстоящи предсрочни парламентарни избори, намирам в интерес на „Параходство български морски флот" - АД („Параходство БМФ" АД или „Дружеството") да не взимаме участия в публични дискусии, които след това да бъдат интерпретирани извън контекста на нашия бизнес.

Паралелно с това, с оглед запазване на коректността и придържайки се към принципите на отговорност и висок професионализъм, които неизменно следваме, по-долу излагам официалната ни позиция. „Параходство български морски флот" АД е дружество, което се занимава с международен морски транспорт от 1892 г, като в цялата си близо 130-годишна история се е ръководило от принципи, които не са допускали некоректност в отношенията му с неговите бизнес партньори, включително с финансиращите го институции и винаги се е старало на бъде лицето на България и българското корабоплаване по целия свят", пише директорът на ПБМФ до министър Петков."Остарелият флот представляваше риск и заплаха не само за екипажите и екологията на районите, в които плават, но и за международната репутация на Република България. Понастоящем Параходство БМФ АД притежава 33 модерни плавателни съда (от които само 3 са от периода преди приватизацията), като още 8 са в процес на строеж в Китай. Средната възраст на флота е вече 7 години, с тенденция да намалява още повече, а общият размер на направените инвестиции от момента на приватизацията досега надхвърля 1,1 милиарда лева. След приватизацията, в условията на финансовата криза от 2008 г, новото ръководство на Параходство БМФ АД изготвя и реализира план за модернизация на флота и връщане на позициите на Дружеството на международния фрахтов пазар.

Още през 2010 г. бяха закупени четири кораба и продължи строителството на други четири, които влязоха в експлоатация в периода 2011 г. - 2012 г. Дружеството прекрати практиката да отдава корабите си под наем и започна активно да развива своя търговски отдел, като в момента с гордост можем да заявим, че Параходство БМФ АД е не само най-големия корабособственик и морски превозвач в България и в района на Черно море, но е и сред трите най-големи превозвачи в Европа в сектора, който обслужва", посочва Калчев.

"Понастоящем Параходство БМФ АД е единственото структуроопределящо предприятие в България и в централата му, находяща се във Варна, както и в неговите представителства в Лондон и Хамбург работят над 200 души, а на корабите ни осигуряваме работа на над 1000 български моряци. Важно е да се отбележи също, че по море се превозва над 80 % от международния стокообмен, което прави корабоплаването жизненоважна и стратегическа индустрия за всяка една държава", категоричен е изпълнителният директор на БМФ.Калчев уточнява, че „Параходство български морски флот" АД е добре познат и утвърден корабособственик на международния фрахтов пазар и като такъв е работил и работи не само с български кредитни институции, но и с водещи международни банки.

"Считам, че гореизложеното е било и е добър аргумент за ББР АД, с която работим вече повече от 11 години, да осигури финансиране за част от новите ни проекти. Ние оценяваме сътрудничеството ни с ББР АД високо, защото винаги сме го възприемали като знак за ангажираност и подкрепа от страна на българската държава за Параходство БМФ АД (в което тя също е акционер) като стратегически партньор, който допринася за развитието на икономиката и увеличаване на БВП на страната. Ние оценяваме също и компетентността на екипа на банката, с който винаги сме имали конструктивен диалог, приемственост и надграждане през годините, през които сме реализирали общо 13 проекта, от които вече 5 са приключени", е позицията на Калчев.

"Заслужава да бъде отбелязано, че в нито един момент управляваното от мен дружество не е изпадало в неизпълнение по договорите за финансиране - нито през 2016 г., когато отчитаме най-голямата криза в шилинг бизнеса, нито през 2020 г., когато светът беше разтърсен от пандемията от Ковид 19, която не подмина и засегна сериозно и морския транспорт. Средствата, които сме ползвали от ББР АД, са в едно основно направление, а именно закупуване на кораби. В зависимост от проектите, средства са били отпускани както за директна покупка на кораби, така и за осигуряване на средства по вноски за ново строителство на плавателни съдове", припомня директорът на компанията.

Калчев уточнява изрично, че всеки един от кредитите е бил и е достатъчно обезпечен както с материални активи - кораби и имоти на Дружеството, така и със залози на вземания по банкови сметки, открити в банката. 

"При това всички ремонти на корабите се извършват изцяло, единствено и само в България. За периода на сътрудничеството му с ББР АД, Параходство БМФ АД е платило на банката над 21 млн. лева лихви, такси и комисиони, които вероятно са били използвани в допълнение на ресурса за подпомагане на малки и средни предприятия. По отношение на конкретно поисканата информация относно това доколко инвестициите, подпомогнати от ББР АД, са в сферата на експортната търговия, иновациите и продукти и услуги с висока добавена стойност, моля да имате предвид, че дейността на Параходство БМФ АД е изцяло фокусирана в сферата на експортната търговия, както и че инвестициите са концентрирани в придобиването на кораби с внедрени най-иновативните технологии в търговското корабоплаване", подчертава Калчев.

Новините от днес и със задна дата