петък, 7 май 2021 г.

Как учителите да ползват по-евтин санаториум по НОИ

 istock 

Учителите ще плащат по-малко за 10-дневно възстановяване по програмата за профилактика и рехабилитация за 2021 г. на НОИ. На тях ще могат да им бъдат възстановени до 100 лв. от разходите, направени за доплащане на храна и такса резервация.

Това ще се случи по един от модулите на новата национална програма на МОН „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“, която е предложена за общественото обсъждане.

За да бъдат одобрени по програма, рехабилитация трябва да е направена до 30 септември 2021 г. По нея не могат да бъдат възстановени разходи за нощувки, рехабилитационни процедури и разходи за храна, които са за сметка на НОИ.

За де се включат в програмата за рехабилитация учителите трябва да покажат удостоверение/протокол за рехабилитация, което е в резултат от медицинско направление от личен или лекуващ лекар за рехабилитация  за  съответния  педагогически  специалист.

Педагогическият специалист представя удостоверението/протокол за рехабилитация и разходооправдателен документ н на директора на училището или градината за възстановяване на общ разход.

Ако учителите получат възстановяване на разходите си за рехабилитация за храна и така в пълен размер от 100 лв., то близо половината сума ще им е поета по програмата.

В програмата могат да участват преподаватели от държавни, общински и  частни детски градини и училища, центрове за подкрепа на личностното  развитие  (ЦПЛР),  регионалните  центрове  за  подкрепа  на  процеса  на приобщаващото образование (РЦПППО), Националният дворец на децата (НДД) Държавен логопедичният център (ДЛЦ)чрез бюджетите на ПРБ и педагогическите специалисти от частните  училища  (ЧУ) и  частните  детски  градини  (ЧДГ),включени  в  Модул  2  чрез регионалните управления на образованието (РУО).

Новините от днес и със задна дата